8. Sınıf İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı Milli Mücadelenin Temelleri Cevapları Top Yayınları 31

8. Sınıf İnkılap Tarihi Öğrenci Çalışma Kitabı Top Yayınları Sayfa 31 2. Ünite Milli Uyanış: Yurdumuzun İşgaline Tepkiler Milli Mücadelenin Temelleri Etkinlik Soruları ve Cevapları

Bu etkinlik sayesinde Milli mücadelenin hazırlık aşamasında Türk halkının ve Mustafa Kemal’in gösterdiği çalışmaları örnek paragraflar ile inceleyeceksiniz.

Millî Mücadele’nin Temelleri

8. Sınıf Top Yayıncılık İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı Sayfa 31 Cevabı

Aşağıdaki etkinliğin üst bölümünde, Millî Mücadele’nin örgütlenme dönemine ait olaylar, alt bölümünde ise bu olaylara ait özellikler verilmiştir. Hangi özelliğin hangi olaya ait olduğunu bulunuz. Baş tarafındaki boşluğa ilgili olayın numarasını yazarak eşleştiriniz.

Bölgesel amaçlı toplanmasına karşın, toplantıda alınan kararlar ulusal niteliktedir. Vatan sınırlarından ilk kez söz etmesi ile Misakı millî kararlarının öncüsü olmuştur.

  • Cevap: Erzurum Kongresi

Millî Mücadele’nin ilk yayın organı olan İrade-i Millîye adlı gazetenin çıkartılmasına karar verildi. Anadolu’daki tüm ulusal güçler Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirildi.

  • Cevap: Sivas Kongresi

Osmanlı yönetimi işgallere duyarsız kalmış, bununla beraber Mondros Ateşkes Antlaşması ile Osmanlı orduları terhis edilmişti. Savunmasız kalan Anadolu halkını savunmak adına, düzenli ordu kurulana kadar ortaya çıkan askerî boşluğu doldurmuştur.

  • Cevap: Kuvayımilliye

Ulusal güçleri birleştirip mücadeleyi tek merkezden yönetmek, düzenli orduyu oluşturmak, Misakımillî hedefini gerçekleştirmek amaçlarına yönelik olarak Ankara’da gerçekleşti.

  • Cevap: TBMM’nin açılması

Kurtuluş Savaşı’nın amacını, gerekçesini ve yöntemini belirtir. Aynı zamanda İstanbul Hükûmeti’ne karşı ilk açık tepkidir. Ulusal bağımsızlık ve ulusal egemenlik anlayışını içermektedir.

  • Cevap: Amasya Genelgesi

Türk yurdunun sınırları çizilmiştir. Türkler tam bağımsızlık bilincine erişmişlerdir. Kurtuluş Savaşı’nın programı ve temelleri oluşmuştur.

  • Cevap: Misakımilli

9 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.