5:29 pm - Perşembe Mart 23, 2017

Türk Adının Anlamı Nedir

Cumartesi, 5 Kasım 2016, 13:07 | Güncel | 3 Yorum

Türk Adının Anlamı , Türk Adının Anlamı nedir ne demek

Türk Adının Anlamı

Türk adı ilk kez Orhun Kitabeleri’nde, “Türük” biçiminde yer alır. Türk adının hangi an­lama geldiği hususunda birçok araştırma yapılmıştır. Türk adı Uygur metinlerinde “güç, kuvvet”, Kaşgarlı Mahmut’un Divan-ı Lügati’t-Türk adlı eserinde “olgunluk çağı”, Çin kaynaklarında “miğfer” anlamında kulla­nılmıştır. Ziya Gökalp ise Türk isminin “töreli, kanun, nizam sahibi” anlamına geldiğini ifade etmiştir.

Türk tarihiyle ilgili ilk bilgilere Çin kaynakla­rında rastlanır. Ayrıca Asur yazılı kaynakla­rında, Herodot tarihinde, Arap, İran ve Hint metinlerinde de Türklerle ilgili bilgilere rastla­nır.

Türk kelimesi siyasal ad olarak ilk defa Gök­türk Devleti tarafından kullanılmış. Coğrafi bir terim olarak Türkiye kelimesi VI. yy Bizans kaynaklarında Orta Asya için kullanılmıştır. XI. yüzyıldan itibaren Anadolu için kullanılan bir ad olmuştur.

3 yorum yazılmış, sizde hemen aşağıdan yorum yazabilirsiniz "Türk Adının Anlamı Nedir"

  1. ildeniz dedi ki:

    ilk kez çin yıllıklarındamı geçti
    ilk kez orhun kitabelerindemi geçti anlamadımm kaynaklar farklı vermiş tanımları :/

  2. Fehmi TÜMER dedi ki:

    ORHUN KİTABELERİ 7.YY YAZILDI VE YUNANLILAR ANGLOSAKSON ALFABESİYLE İSKANDİNAVLILARA YAZDIRDILAR.CANDAROĞULARI BEYLİĞİNİN KENDİLERİNİN(DOĞU ROMA YANİ BİZANS)KÖYLÜLERİNE TÜRK DEDİKLERİNDEN ORAYA YANLIŞ BİR TELAFFUZLA TÜRÜK ŞEKLİNDE DERCETTİRMİŞLERDİR.

Yorum Yazın