Selçuklular ile Gazneliler Arasında Yapılan Savaşlar

Selçuklular ile Gazneliler Arasında Yapılan Savaşlar hakkında bilgi kısaca.

1077 senesinde Anadolu’da kurulan Büyük Selçuklu Devleti buradaki hakimiyetini üç yüz yıl sürdürmüştür. Hindistan’ın kuzeyinde kurulan Gazne devleti de oldukça büyük güce sahip bir Türk devleti olmaktadır. 1040 senesinde Dandanakan isimli savaş bu iki devlet arasında patlak vermiştir. Bu aralarında geçen en büyük savaştır fakat öncesinde Nesa ve Serahs isimli savaşlarda sırasıyla 1035 ve 1038 yıllarında iki devlet karşı karşıya gelmiştir. Serahs savaşı Selçukluların galibiyetiyle sonuçlanmıştır.

1040 senesinde gerçekleşen Dandanakan savaşı sırasında Sultan Mesut Gazne devletini yöneten kişiydi. Tuğrul Bey de Selçukluların başındaydı. Dandanakan savaşı Selçukluların galibiyetiyle sonuçlanmıştır. Gazne devletinin zayıflamaya başladığı bu savaştan sonra Selçuklu Devleti resmen kurulmuştur.

indir

Dandanakan Savaşı Gazneliler ve Selçuklular Hakkında Yorum Yapabilirsiniz.

 

1 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.