Sebastian Cabot Kimdir

Sebastian Cabot Kimdir, Sebastian Cabot Hayatı Hakkında Bilgi

Sebastian Cabot (d. y. 1476, Bristol, Gloucestershire ya da Venedik – ö. 1557, Londra, İngiltere), değişik dönemlerde İn­giliz ve İspanyol sarayları adına çalışan denizci, kâşif ve haritacı. 1497’de, İngilizle­rin Kuzey Amerika’ya düzenledikleri ilk seferde, babası John Cabot’a eşlik ettiği sanılır. Nevvfoundland’deki Labrador kıyısı bu yolculukta keşfedilmiş, ama yanlışlıkla Çin kıyıları olduğu sanılmıştır.

Yaşamının ilk yıllarına ilişkin bilgiler ol­dukça yetersiz olmakla birlikte, 1512’de, Kral VIII. Henry’nin, Fransızlara karşı Aragon kralı II. Fernando’ya yardım için gönderdiği İngiliz ordusunda haritacı oldu­ğu bilinmektedir. Kuzey Amerika’nın ku­zeydoğu kıyılarını iyi bildiği için Cabot’a İspanyol donanmasında kaptanlık görevi verildi, ama Fernando’nun ölümü 1516’da yapacağı yolculuktan vazgeçmesine neden oldu. Ardından, Kutsal Roma-Germen im­paratoru V. Kari için çalışmaya başladı. 1518’de, İspanyol Yeni Hint Adaları Konse- yi’ne üye oldu ve başkılavuz seçilerek, tüm kılavuzları denetleme yetkisini elde etti.

1520’de İngiltere’ye döndüğünde kendisi­ne donanmada kaptanlık önerildiyse de o, 1525’te Doğu ile ticareti geliştirmek amacıy­la, üç gemiden oluşan bir İspanyol keşif gezisini yönetmeyi yeğledi. Ama, Güney Amerika’daki Rı’o de la Plata bölgesinin ünlü zenginliklerini duyunca, yolunu değiş­tirdi. Üç yıl sonra İspanya’ya eli boş döndüğünde, gezinin başarısızlıkla sonuç­lanmasından sorumlu tutularak yargılandı ve Afrika’ya sürüldü. İki yıl sonra bağışla­narak, yeniden baş kılavuzluk görevine geti­rildi. 1544’te yaptığı ünlü dünya haritasının bir kopyası bugün Paris’teki Ulusal Kitaplık’da bulunmaktadır.

1548’de İngiltere kralı VI. Edward’ın önerdiği görevi kabul etti; böylece kendisi­ne düzenli bir gelir de bağlanmış oldu. Serüvenci Tacirler adlı grubun yöneticisi olarak İngiltere’de kaldı ve Avrupa’yı ku­zeydoğudan Doğu’ya bağlayacak bir geçit bulmak amacıyla bir keşif gezisi düzenledi. Gezi sırasında birkaç kez kaza geçirmesine ve amacına ulaşamamasına karşın Rusya’yla ticaretin gelişmesini sağladı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.