9:06 pm - Pazartesi Mart 27, 2017

Parnasizm Akımının Genel Özellikleri

Pazartesi, 19 Eylül 2016, 19:41 | Eğitim Dünyası | 0 Yorum

Bu sayfamızda parnasizm akımı ile ilgili bilgi vererek bu akımın özelliklerinin neler olduğunu açıklayacağız.

Şiirde romantizme tepki olarak doğmuştur. Parnasizm akımı realizm ve natüralizm akımlarının şiirdeki yansımasıdır.

Özellikleri:

*Şiirde şairin şahsi duyguları yerine tabiat manzaraları ve felsefi düşünceler anlatılmıştır.

*Bu şairlere göre şirin asıl amacı güzelliktir. Bu yüzden duyguya değil tabiat tasvirine, düşünceye, şekil ve söyleyiş mükemmelliğine önem vermişlerdir. Kafiye ve ölçüye sıkı sıkıya bağlanmışlardır.

*Sanat sanat içindir anlayışı ile eser vermişlerdir.

*Bu akımda Groko-Latin kaynaklarına gizli bir dönüş görülmektedir.

*Kalemi bir fırça gibi kullanmışlar, resim çizer gibi şiir yazmışlardır.

*Tabiat tasvirlerinde yalnızca kendi yaşadıkları coğrafya ile sınırlı kalmamışlardır. Uzak Doğu’nun coğrafyasını da yani egzotik şiiri de şiire sokmuşlardır.

*Banville, Gautier, Lisle, Heradia bu akımın en önemli temsilcileridir.

Parnasizm Nedir Hakkında Görüşlerinizi Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz

Yorum Yazın