Lozan Antlaşmasının Maddeleri ve Önemi

Lozan antlaşmasının maddeleri ve açıklamaları, lozan antlaşmasının maddeleri ve önemi konusunda sizlere bilgi vereceğiz.

Lozan antlaşmasının maddeleri;

– Suriye sınırı 20 Ekim 1921 Ankara antlaşmasında belirlendiği gibi aynen kalacak.

– Irak sınırın durumu ileride İngiltere ve Türkiye arasında tekrar görüşülecek.

– Yunanistan sınırı Mudanya antlaşmasında kabul edildiği gibi kalacak fakat Yunanistan, savaş tazminatı olarak Türkiye’ye Karaağaç’ı verecek.

– Sovyet sınırı, Gümrü, Moskova ve Kars antlaşmalarında yer aldığı gibi kalacak.

– Kapitülasyonlar kesin olarak kaldırılacak.

– Bozcada, Gökçeada Türkiye’ye bırakılırken Oniki adalar İtalyanlar’a, diğer adalar ise Yunanistan’a verilecek.

– Türk devleti bünyesindeki yabancı okullar varlıklarını Türk devletinin kanunlarına bağlı olmak şartıyla devam ettirebilecekler.

– Fener Rum Patrikhaneleri yabancı kiliselerle irtibat kurmamak şartıyla Türkiye’de kalmaya devam edebilecek.

– Azınlık hakları kaldırılacak ve tüm azınlıklar Türk vatandaşı olarak yaşamaya devam edecek.

– İstanbul’daki Rumlar haricindeki diğer Rumlar Yunanistan’a gönderilecek. Batı Trakya haricindeki Türkler ise Türkiye’ye geri yollanacak.

Lozan antlaşmasının önemi;

– Yeni Türk devletinin varlığı ve Misak-ı milli kararları tüm dünya tarafından kabul gördü.

– Askeri zaferler beraberinde siyasi zaferleri getirdi.

– Türkiye’den savaş tazminatı alınmadı.

– Kapitülasyonlar tamamen kaldırıldı.

– I. Dünya Savaşı Türkiye tarafından tamamen bitti.

– Azınlıklar Türk vatandaşı olarak sayıldı ve böylece iç işlere karışılması önlendi.

– Bu antlaşmayı I. TBMM imzaladı ve II. TBMM onayladı ve böylece uygulamaya kondu.

Lozan Antlaşmasının Maddeleri ve Önemi Hakkındaki Yazımız Hakkındaki Yorumlarınızı Aşağıdaki Yorum Kısmından Hemen Bize Yazın. 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.