Hücre Organelleri ve Görevleri Kısaca

Stoplazmada yer alan hücrenin solunum, boşaltım ve sindirim gibi yaşamsal faaliyetlerinin gerçekleşmesini sağlayan yapılara Organel adı verilmektedir.

Hücre Organelleri:

Mitokondri: Temel görevi hücrede enerji üretmektir. Mitokondri, oksijen kullanır ve bunun sonucunda da enerji oluşturur. Hücre tipine göre mitokondri sayıları da farklılık gösterebilir. Mesela; kas ve akciğer hücrelerinde enerji ihtiyacı çok fazladır. Bu nedenle de mitokondri sayısı da bölünüp çoğalarak artmaktadır.

Kloroplast: Bitkilerin yeşil bölümlerinde bulunur. Güneş enerjisini, karbon dioksiti ve duyu kullanır ve böylece tüm canlılar için besin maddeleri ve oksijen üretir. Bu meydana gelen olaya da Fotosentez adı verilir. Ayrıca hayvan hücrelerinde bulunmamaktadır.

Koful: Hücre içinde fazla olan maddeleri depolar. Bitki hücrelerinde ve tek hücreli canlılarda daha fazla görülmektedir. Zaman zaman hayvan hücrelerinde meydana gelir fakat kısa sürede kaybolurlar. Hayvan hücrelerinde kofullar küçük iken bitki hücrelerinde kofullar büyüktür.

Lizozom: Yaşlanan organelleri enzimler sayesinde parçalar. Hayvan hücrelerinde bulunur.

Ribozom: Protein sentezi yapar. Endoplazmik Retikulum üzerinde, çekirdek zarında ya da stoplazmada sertbest alanlarda yer alır.

Sentrozom: Hücre bölünmesinde görevli olan organeldir. Hayvan hücrelerinde bulunur ve bitki hücrelerinde yer almazlar.

Endoplazmik Retikulum: Hücre içinde adeta bir ağ şeklini alan yol şeklindedir. Hücre içinde madde iletimini sağlar. Ayrıca maddeler depo edilir.

 

Golgi Aygıtı: Salgı üretir ve bu salgıların depo edilmesini sağlar.

Plastitler: Hücrede Kloroplast, Kromoplast ve Lökoplast olarak üç şekilde bulunur.
Kloroplastlar; hücreye yeşil rengi verir.
Kromoplastlar; Çiçeklere ve meyvelere sarıi kırmızı ve turuncu renk verir.
Lökoplastlar: Renksizdirler ve ışık aldıklarında kloroplastlara dönüşürler.

Hücre Organelleri ve Görevleri Kısaca

9 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.