5:17 pm - Perşembe Mart 23, 2017

Hava Fotoğrafçılığı Nedir

Cumartesi, 5 Kasım 2016, 13:20 | Eğitim Dünyası | 0 Yorum

Hava fotoğrafçılığı, Yer yüzeyinin ya da atmosferinin çeşitli özelliklerinin, uçak, ro­ket, uydu gibi hava ya da uzay taşıtlarından fotoğrafının çekilmesi tekniğidir.

Karaların haritasının çıkarılmasında, ge­nellikle sabit yükseklikte düzenli bir uçuş rotası izleyen bir uçaktan bir dizi fotoğraf çekilir. Her fotoğrafta, arazi ölçüm yöntem­leriyle daha önceden belirlenmiş referans noktalarını içeren bir alan görüntülenir. Daha sonra bu fotoğraflar yan yana getirile­rek daha büyük bir görüntü elde edilir. Ayrıca fotogrametri yöntemiyle bu gö­rüntülerin eşanlı izdüşümü alınarak yeryü­zünün çevre çizgisi (kontur) haritası ya da üç boyutlu modeli hazırlanabilir. Mineralo­ji, jeoloji, botanik gibi alanlarda uzmanlaş­mış fotoğrafçıların çektiği fotoğraflarından, arazinin kayaç, toprak, bitki örtüsü ve hidrolojik özelliklerine ilişkin bilgiler de elde edilebilir. Yörüngedeki uydulardan alı­nan bulut görüntülerinden ise meteoroloji tahminlerinde yararlanılır.

Hava Fotoğrafçılığı Ne Demek, Hava Fotoğrafçılığı Nedir

Yorum Yazın