Gazel Nazım Şeklinin Özellikleri

Gazel Nazım Şekli Hakkında Bilgi, Gazel Nazım Şeklinin Özellikleri

*Eskiden kaside nazım şeklinin tegazzül bölümünde bulunan gazel sonradan ayrı bir tür haline gelmiştir.

* Divan edebiyatında en fazla kullanılan nazım şeklidir.

* Beyit sayısı en az 5, en fazla 15’tir. ilk iki beyit kendi arasında kafiyeli, diğer beyitler ilk beyte kafiyeli olarak yazılır.

*Gazelin ilk beytine matla, son beytine makta adı verilir.

*Gazellerde konu bütünlüğü yoktur, eğer her beyitte aynı konu işleniyorsa buna yek-ahenk gazel adı verilir.

* Gazelin en güzel beytine beyt’ül gazel adı verilir, eğer tüm beyitler aynı güzellikte ise bu gazeller yek-avaz gazel adını alır.

*Gazel Arap edebiyatından alınmış bir nazım biçimidir.

*Gazelin dizelerinin ortasında da kafiye bulunur ise buna musammat gazel adı verilmektedir.

Gazelin Özellikleri Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.