2:31 pm - Cumartesi Mart 25, 2017

Danişmendname’nin Özellikleri

Pazartesi, 19 Eylül 2016, 19:40 | 2 Yıllıklar | 0 Yorum

Bu sayfamızda Danişmendname nedir sorusunun cevabını vererek danişmendname’nin özellikleri hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

*Anadolu’nun fethedildiği dönemi anlatan Danişmendname bu fetih esnasında yaşananları ve buradaki kahramanların başından geçenleri konu alan bir destandır.

* 12. Yüzyılda oluşmaya başlayan Danişmendname’nin 13. Yüzyılda yazıya geçirildiği tahmin edilmektedir.

* Destan içerisinde Anadolu coğrafyasından sıklıkla gerçek ismi ile bahsedilmektedir.

*Gerçek Türk Beyleri, bu destanın temel kahramanlarını meydana getirmektedir.

*Danişmendname edebiyatımızda uzun bir dönem tarih kitabı olarak kabul edilmiştir.

*Bu eser ilk olarak Selçuklular döneminde İbn-i Ala tarafından derlenerek yazıya geçirilmiştir.

* Eser ilk defa Anadolu Selçuklu Sultanı İkinci İzzeddin Keykavus’un emriyle İbn-i Ala tarafından derlendi

*Danişmendname’nin Battalname’nin bir devamı olduğu ileri sürülmektedir.

*Aruzun tek bir kalıbı ile Divan şairleri tarafından manzum olarak kaleme alınmıştır.

*Türk tarihini aydınlatan kaynak eserlerden bir tanesidir.

*Farklı kütüphanelerde birçok nüshasına rastlamak mümkündür.

Danişmendname Kimin Eseridir Hakkında Görüşlerinizi Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz

Yorum Yazın