Çok Gezen mi Çok Okuyan mı Bilir Münazara

Aşağıda çok gezen mi çok okuyan mı bilir münazara kısaca olarak ele alacağız.

Çok Gezen mi Bilir Münazara

*Gezen insanlar, gezip görükleri yerler hakkında yerinde bilgi alınca görsel olarak bir bilgi tamamlama süreci yaşanır. Bu da kalıcılığı ve bilginin kullanılmasını kolaylaştırır. Bu nedenle bilgilerin kalıcı olması demek olan gezmek, çok bilmeye ve her yerin en ince ayrıntısına kadar öğrenilmesine neden olur.

*Görsel zeka oldukça önemlidir. Bir yerin gezilip görülmesi o yer hakkında ayrıntılı bilgi elde edilmesi anlamına gelmektedir. Bu nedenle insanlar gezip gördükleri yerler hakkında sesli ve görsel belleklerinde bazı önemli bilgiler saklar. Bu da öğrenmeyi ve bilmeyi kolaylaştırır. Böylece insanlar daha çok şey bilir.

*Gezmek medeniyetleri yerinde tanımak ve incelemektir. Kitap yazmak için araştırma yapmak, araştırma yapmak için de gezmek gerekir. Bu da okumadan önce gezmenin önemli olduğunu ve birikimin yazmayı beslediği için gezmenin daha yararlı olduğunu ve çok okuyana göre çok gezenin daha çok bildiğini ortaya koymaktadır.

*Bir başka açıdan tarih boyunca en meşhur seyyahların eserleri incelendiğinde ilk önce gezip görüp ve değerlendirdikleri yerlerin notlarını tuttukları görülmektedir. Bu da okumadan ya da yazmadan önce gezmenin bilgiye ulaşmadaki yol olduğunu göstermektedir.

Çok Okuyan mı Bilir Münazara

*Çok okuyan insanlar bilgili insanlardır. İnsanların bilgiye ulaşmasında kitap en güvenilir araçtır. Okumada seçici olmak kaliteli bilgiye sahip olmaya neden olur. Gezmek görmek ise kulaktan dolma bilgilerin ağızdan ağza yayılması tehlikesi nedeniyle edinilen bilgilerin güvensiz olmasına neden olmaktadır. Fakat bir kitaba giren bilgi, okura seçici olma hakkı sağladığı için kaliteli bilgiye ulaşma imkanı ortaya koymaktadır.

*Okumak ulaşılamaz ve gidilemez alanları, yöreleri, bölgeleri de insanın önüne koymaktadır. Zaman, mekan, mesafe bakımından okumak avantaj oluşturmaktadır. Gidip görülen yerlerdeki bilgi kırıntılarının hep birden ayrıntılı bir şekilde ele alınması daha farklı bilgilerle pekiştirilmesini de kolaylaştırır. Böylece okumak gezmekten daha yararlıdır.

*Tarihin seyri ele alındığında yazılan eserlerin korunmasının güç olması gezip görme bakımında kalıntılardan hareketle bir bilginin oluşması anlamına gelerek yetersiz olmaktadır. Fakat o alanda yazılan bütün eserlerin toplanması daha çok bilgiye ulaşma anlamına gelmektedir.  Bu nedenle çok okuyan her zaman çok bilir.

*Görsel kaynaklara göre, yazılı kaynaklara daha kolay ve çabuk ulaşılması ve bunun maliyetinin daha az olması okuyarak öğrenen ve bilgi sahibi olan kişilerin daha bilgili olmasına neden olmaktadır. Çok okumak her zaman bilgi sağlar. Bilginin korunması da artık kişiye kalmıştır. İnsanların zekaları farklı özelliklere sahip olduğu için sözel zeka, görsel zekaya göre daha etkin öğrenme yetisine sahip olabilir. Bu nedenle çok okuyan her zaman çok bilir.

Çok Gezen mi Çok Okuyan mı Bilir Münazara Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

6 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.