4:35 pm - Cumartesi Mart 25, 2017

Çevirme Ağı

Cumartesi, 5 Kasım 2016, 13:44 | Haber | 0 Yorum

Balıkçılıkta Çevirme Ağı Nedir

Çevirme ağı, ticari balıkçılıkta, balık sürü­lerinin çevresini sararak avlanmakta kulla­nılan ağların ortak adıdır. Serpme ağ, gırgır ağlan, dip ve orta su trolleri, taramalı ağlar, dip ağlan hep çevirme ağı türleridir.

En yaygın kullanılan çevirme ağlan, serp­me ağ ve troldür. Bir ucu açık torba biçimindeki troller, özel trol gemilerinden dibe ya da orta sulara atılır. Ağ yüzeye çekildikçe, torbanın içinde çevrelenmiş du­rumdaki balıklar, ağa takılarak yukarı çıkar.

Yorum Yazın