5:48 pm - Perşembe Mart 30, 2017

Bilginin Kaynağı Nedir Felsefe

Cumartesi, 5 Kasım 2016, 13:50 | Eğitim Dünyası | 0 Yorum

Felsefede bilginin kaynağı nelerdir

Bilginin Kaynağı

(Felsefe)

Bilgilerimizin nereden geldiğini araştı­ran sistemdir. Bilgilerimizin kaynağı ne­dir? İnsan bilgiyi nereden kazanır? Bu bil­giler içerisinde doğru olanları hangileri­dir? Sorularına cevap arayan filozoflar bir­birinden değişik üç kaynak öne sürmüş­lerdir:

a) Rationalizm: Bilginin kaynağını ak­lında bulur.

b) Empirizm: Bilginin kaynağını deney­de bulur.

c)Sezgici görüş: Bilginin kaynağını sez­gide bulur.

Yorum Yazın