Atomu Kim Buldu Atom Ne Zaman Bulundu

Atom Ne Zaman Bulundu, Atomu Kim Buldu Kısaca

Atom kelimesini ilk kullananlar bundan binlerce yıl önce Antik Yunan döneminde yaşamış düşünürlerden Demokritos ve Leukippos’tur. Bu düşünürler atomda uzay boşluğunun varlığını, atomların sürekli hareket halinde olduğunu ve cisimleri oluşturan en küçük yapı taşları olduğunu söylemişlerdir.

Bu görüşe karşı çıkan Aristoteles olmuştur. Aristo, her varlığın 4 temel madde olan ateş, su, toprak ve havadan meydana geldiğini iddia etmiştir. Ancak zamanın bilimsel yöntemleri ve teknolojisinin araştırmalara el vermediği için maddenin atomlardan oluştuğu ancak 19. yüzyılda kanıtlanabilmiştir.

Bu yüzyılda kimyacı John Dalton, atom kavramını tekrar gündeme getirdi. Maddelerin kimyasal tepkimeler sonucu tam sayıyla belirtilebilecek sayısız reaksiyona girdiğini tespit etti ve maddelerin atomlardan oluştuğunu böylece ispatlamış oldu. maddelerin atom sayısını gösteren bir çizelge hazırladı. Maddelerin bölünemez atomlardan oluştuğu tezini savundu.

Thomson 1897’de atomların etrafındaki elektronların varlığını keşfetti. 1900’lü yılların başlarında Rutherford, günümüzde kullandığımız atom modelini geliştirdi. Atomun merkezindeki pozitif yüklü parçaya proton adını verdi.

1932 yılında Chadwik nötronu keşfetti. Bohr, kuantum teorisi çerçevesinde kendi adıyla anılan bir atom modeli geliştirdi. Modern atom teorisine en yakın model olarak Bohr modeli kabul edilir. Bohr’a göre elektronlar rastgele değil, çekirdek etrafındaki belli bir mesafeden ve belli bir yörünge üzerinde dönüş yapar. Bu atom modeliyle Bohr Nobel ödülüne layık görülmüştü.

Atomu Kim Bulmuştur Kısaca Bilgi Aktardık.

4 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.