Atatürk Ülkemizin Çağdaş Medeniyet Seviyesine Ulaşması İçin Neler Yapmıştır

Atatürk Ülkemizin Çağdaş Medeniyet Seviyesine Ulaşmak İçin Neler Yapmıştır

Milli mücadelenin kazanılmasıyla Türkiye için yeni bir dönem başlamış oldu. Savaş alanlarında kazanılan zaferlerin eğitim alanında da kazanılması için çalışmalar başlatıldı. İlk hedef, cumhuriyeti özümsemiş, öneminin farkına varmış, vatansever, eğitimli bir yeni nesil yetiştirmekti. 1924 yılında Ankara’da toplanan öğretmenler kurultayında öğretmenlere seslenen Mustafa Kemal, “Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.” sözüyle eğitime ve öğretmenlere ne kadar önem verildiğini vurgulamıştır. Eğitimli bir neslin ülkemizi kalkındıracağını ve çağdaş ülkeler seviyesine çıkaracağını düşünen Atatürk, bunun için yurdumuzun dört bir yanında yeni ve modern okullar açılması için yoğun çaba göstermiştir.

“Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.” parolasıyla yola çıkan Mustafa Kemal Atatürk, aklın ve bilimin öncülüğünde yeni nesiller yetişmesi için çalıştı. Teknolojiyi yakından takip eden bir Türkiye’nin, diğer üstün devletlerle mücadelede daha başarılı olacağı görüşünü savunarak ekonominin gelişmesi, bilimsel faaliyetlerin artması için teşviklerde bulunuldu. Bilimin gelişmesi için yükseköğretimin modernleşmesi gerekiyordu. Yeni yükseköğretim kanunlarıyla birlikte yeni üniversiteler de açıldı. İstanbul’daki Mülkiye Mektebi Ankara’ya taşınarak ismi Siyasal Bilgiler Fakültesi olarak değiştirildi. Yine Ankara’da Hukuk Fakültesi ve Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi’nin açılmasıyla bilimsel faaliyetler hız kazandı. Buralardan yetişen aydın insanlar, ülkemizin kalkınması için çabaladılar.

Tarımın gelişmesi için de yeni düzenlemeler getirildi. Modern tarımın bütün köylü ve çiftçilere benimsetilmesi için ziraat okulları açıldı. Kara saban terk edilerek yerine traktör kullanıldı. Tarımda verimlilik ve üretimin arttırılması açısından belli bölgelerde şeker fabrikaları, üretim kooperatifleri kuruldu. Endüstriyel sanayinin gelişmesi için yeni fabrikalar devlet eliyle kuruldu. Ankara’da Atatürk Orman Çiftliği kurularak modern tarımın ilk uygulama sahası açıldı.

Medeniyetin yayılması için yolların yapılması gerekiyordu. Bunun için demiryolları millileştirildi. Yeni demiryolları inşa edildi. 1923-1940 arası dönemde demiryollarının uzunluğu 8637 kilometreye ulaştı.

Havacılığın gelişmesi için Türk Hava Kurumu kuruldu. Türkiye’nin ilk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen, bu dönemde yetişti. Uçak fabrikası kurularak yurtdışına uçak ihracatı yapıldı.

Mustafa Kemal Atatürk Yurdumuzu Çağdaş Uygarlık Seviyesine Yükseltmek İçin neler yaptı kısaca bilgi verdik.

16 yorum

  1. Ben pek beğenmedim çünkü istediğim sorunun cevabı yok ve çok uzun. Ama yinele emeğe saygı yani salakça bir yazı veya hiç beğenmedim ne demek yaa? Insanlar o kadar yazmış. Hiç emeğe saygı yok bu devirde!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.