9:27 pm - Pazartesi Mart 27, 2017

Alfred Binet Kimdir

Cumartesi, 5 Kasım 2016, 13:53 | Yaşamlar | 0 Yorum

Alfred Binet kimdir, Alfred Binet hayatı hakkında kısaca bilgi

Alfred Binet

(1857-1971)

(Psikoloji)

alfred binetFransız psikoloğu. Ünlü bir ruhbi­limci ve fizyoloji bilginidir. Günümüz­de yaygın olarak kullanılan zekâ testlerini ortaya atmıştır. Geri zekalı çocukların eği­tilmesi görevini üstlenen Binet, geri zekâ­lılığın doğuştan olduğunu gördü. Zeka test­lerinin uygulanması sonucunda takvim yaşı ile zihin yaşı arasında dengesizlikle­rin olduğunu görerek araştırmalarını bu yö­ne çevirdi. Geri zekalı çocukların takvim yaşına göre zihin yaşlarının gelişmediği­ni gördü. Bu çocukların eğitilmesi için özel okullar açmayı planladı.

Binet tipindeki testler verbal ve sözlü testlerdir. Tek tek kişilere uygulanır. Günü­müzde bu test uygulaması geliştirilerek grup zekâ testleri şekline getirildi.

Zeka testlerinin uygulanmasıyla geri ze­kâlı çocukların eğitim programları ve eği­tim biçimleri düzenlenmesi kolaylaştı

Yorum Yazın