Web sitemize hoşgeldiniz, 18 Ocak 2018

6. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Teller Nasıl Konuşturuldu Cevapları Başak Yayınları 158 159 160 161 162 163 164 165

Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı Başak Yayınları Sayfa 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165 4. Tema Teller Nasıl Konuşturuldu Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

İletişim alanında yapılan icat ve keşifler konusunu bu etkinlik teması ile eğlenceli bir şekilde sıkılmadan öğreneceksiniz.

TELLER NASIL KONUŞTURULDU

1. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 158 Cevabı

Yukarıdaki karikatürlere odaklanalım. Öğretmenimize ve arkadaşlarımıza bu görsellerin bize ne düşündürdüğünü açıklayalım.

• Her bir karikatürde söz konusu edilen icat nedir?

 • Cevap
 • 1. Karikatür: Yazı
  2. Karikatür: Haberleşme
  3. Karikatür: Tekerlek

• Bu icatlar yapılmamış olsaydı bugün insanlık ve yaşam ne durumda olurdu?

 • Cevap: Bu icatlar yapılmamış olsaydı, yazı olmadığı için tarihimizi bilemezdik, bilgi yaygınlaşamazdı; haberleşme olmasaydı dünyada olup bitenleri öğrenemezdik, insanlar arasındaki iletişim sağlıksız olurdu; tekerlek olmasaydı taşımacılık olmazdı, mesafeleri kısa sürede alamazdık. Kısaca bu icatlar medeniyetimizin gelişmesini sağlamışlardır. Olmasalardı insanlık ilkel çağlardaki gib olurdu.

• Karikatürlerde konu edilen bu icatların nasıl yapıldığına ilişkin bilgi toplayalım, kısa kısa notlar alalım. Sınıfta arkadaşlarımızla paylaşalım.

 • Cevap: Bu icatların her biri bir anda ve kısa sürede yapılmamıştır. Bilgi ve teknolojinin kademeli bir şekilde gelişmesi ve ilerlemesi ile birlikte yazının, haberleşme araçlarının, tekerleğin ve diğer gelişmelerin icatları yapılmıştır.

2. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 159 Cevabı

İcat ve keşif kavramları arasındaki farklı öğrenelim. Bu bilgiler ışığında 160. sayfada sunulan mucit ve kâşifleri ayırt edelim ve uygun alana yazalım.

İcatlar (Buluşlar)

 • Cevap: İcat var olmayan bir şeyi üretmektir, keşif ise var olan ama bilinmeyen bir şeyi ortaya çıkarmaktır.

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 160 Cevabı

Önce üsttteki kâşif ve mucitleri, araştıralım. Eğer ortaya konan iş, bir keşifse büyük bir K harfi; bir icat ise büyük bir M harfi koyalım. Hem mucit hem de kâşif olanlara her ikisini yazalım.

Alexander Fleming

 • Yaptığı icat(buluş) ya da keşif: 1928 yılında bakterilerin artmasını engelleyen bir madde keşfetti. Böylece bakterilere karşı penisilin adı verilen ilacı geliştirdi. M

Thomas Edison

 • Yaptığı icat(buluş) ya da keşif:

Galileo Galilei

 • Yaptığı icat(buluş) ya da keşif: Dünya’nın yuvarlak olduğunu keşfetmiştir. K

Canan Dağdeviren

 • Yaptığı icat(buluş) ya da keşif: Parkinson hastalığı için iğne icat etmiştir. M

Madam Curie

 • Yaptığı icat(buluş) ya da keşif: Radyum ve Polonyum maddelerini keşfetmiştir. K

Johannes Kepler

 • Yaptığı icat(buluş) ya da keşif: Kepler yasasını oluşturmuştur. K

Louis Pasteur

 • Yaptığı icat(buluş) ya da keşif: Kuduz aşını icat etmiştir. M

Hedy Lamarr

 • Yaptığı icat(buluş) ya da keşif: GSM, GPS ve Wi-fi keşfetmiştir. K

Aziz Sancar

 • Yaptığı icat(buluş) ya da keşif: Evrimin gerçek olduğunu ortaya koymuştur. K

Stephanie Kvvolek

 • Yaptığı icat(buluş) ya da keşif: En sert zırhı icat etmiştir. M

Samuel Morse

 • Yaptığı icat(buluş) ya da keşif: Telgraf ve Mors alfabesini icat etmiştir. M

3. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 161 Cevabı

Aşağıdaki sözcüklerin anlamlarını sözlüklerimizden bulalım ve aşağıdaki bölümlere not edelim.

meşhur

 • Cevap: Tanınmış, bilinen

metodik

 • Cevap: Yöntemli

safiha

 • Cevap: yassı, geniş nesne

cereyan

 • Cevap: Bir yöne doğru akma, akış

mânâ

 • Cevap: anlam

gâye

 • Cevap: arzu, istek, hedef

4. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 162 Cevabı

Cümlenin anlamına ulaşalım.Cümlenin anlamına ulaşalım.

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili ifadelerin cümleye kattığı anlamı bulmaya çalışalım.

Nihayet didinip elde ettiği başarı gerçekleşiyordu.

 • Cevap: Uğraşmak, çaba göstermek

Derin düşünceler içinde koltuğuna yaslandı.

 • Cevap: İnce ve ayrıntılı düşünmek

Yaptıkları tecrübelerden fazla bir şey beklemiyorlardı.

 • Cevap: edindikleri tecrübeler

Bell ve yardımcısı, bir iki ay, geceyi gündüze katarak çalıştılar.

 • Cevap: hem gece hem gündüz durmadan çalışmak

5. ETKİNLİK

Dinlediğimiz metinden yararlanarak aşağıdaki soruları yanıtlayalım.

Graham Bell’in başarmaya çalıştığı deney, ne üzerinedir? Bunun için nasıl bir uğraş vermektedir?

 • CevapDeney iletişim üzerinedir yani telefon. Bunun için iki ay boyunca geceyi gündüze katarak çalışmıştır.

Graham Bell, ne yaptığında alıcıdan yardımcısının sesini duymaya başlamıştır?

 • CevapGraham Bell cereyan anahtarına basıp levhaya her dokunduğunda yardımcısının sesini duymaya başlamıştır.

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 163 Cevabı

Graham Bell’in yardımcısının bu deneydeki katkısı ne olmuştur? Nasıl yardım etmiştir?

 • CevapTelefonun diğer ucunda konuşarak sesin gelip gelmediğini kontrol ederek katkıda bulunmuştur.

Dinlediğimiz metinle başlığı uyumlu mu? “Telleri konuşturmak” ifadesi metnin içeriğini yansıtıyor mu? Bu metne farklı bir başlık koymak istesek ne olurdu?

 • CevapEvet uyumludur. İfade metnin içeriğini yansıtmaktadır. Farklı bir başlık olarak “Telefonun İcadı” başlığı konulabilir.

Metni dikkatlice yeniden dinleyelim. Olayların oluş sırasını not etmeye çalışalım.

 • Cevap:  Her iki atöyle odasına üçer verici ve alıcı kurdular.
  2. Deneylerden biri esnasında levhaların titreşitğini gördüler.
  3. İki ay gece gündüz çalıştılar.
  4. 1876 yılı Ocak ayında en yeni modellerini kurabildiler.
  5. Bell’in bu cihazla konuştuğu ilk sözleri yaredımcısı cihazdan duymudu.
  6. Bell 1922’de vefat etti.

6. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 164 Cevabı

Aşağıdaki sözcüklerin Türkçe karşılıklarını, “Yabancı Sözlere Karşılıklar” uygulamasından bulup yazalım.

Cevap:

 • web: internet
 • faks: belgegeçer
 • joy-stick: direksiyon
 • software: yazılım
 • web master: İnternet uzmanı
 • laptop: Dizüstü bilgisayar
 • hacker: İnternet korsanı
 • Online: çevrimiçi
 • e-mail: e-posta
 • keyboard: klavye
 • demo: tanıtım
 • hard disk: sabit disk
 • selfie: Öz çekim
 • mouse: fare
 • no-frost: derin dondurucu
 • download: indirmek
 • fridge: buzdolabı

NOT: Türkçesi varken yabancı kökenli sözcükleri kullanmamaya özen gösterelim. Özellikle bilim ve teknoloji alanındaki terimlerin Türkçesini kullanalım ki anlaşılır ve yalın bir dil kullanmış olalım.

7. ETKİNLİK

Bir telefon konuşması yaptığımızı düşünelim.Bir telefon konuşması yaptığımızı düşünelim. Diyelim ki bugünkü ödevimizi sınıfta not edemedik ve arkadaşımıza sorup öğrenmek istiyoruz ya da arkadaşımıza herhangi bir konuda soru sormak istiyoruz. Ev telefonundan onu arayalım. Telefona öncelikle anne ya da babası çıkmış olsun. Büyüklerimizle selâmlaşıp arkadaşımızla konuşmak istediğimizi söyleyelim. Ardından arkadaşımızla konuşalım. Tüm bu konuşmaları, konuşsaydık nasıl olurdu diye düşünerek bu diyalogları (karşılıklı konuşmaları) yazalım.

Tüm bu aşamalarda aşağıdaki kuralları göz önünde bulundurmayı unutmayalım.
Telefonda konuşurken;

• Öncelikle kendimizi tanıtmalı, karşıdakinden de kendisini tanıtmasını istemeliyiz.
• Biz arıyorsak, arama nedenimizi belirtmeliyiz.
• Konuşmayı gereksiz yere uzatmamalıyız.
• Saygı sınırlarını korumalı, ses tonumuzu iyi ayarlamalıyız.
• Telefonu kapatmadan önce iyi dilek ve temennilerimizi belirtmeliyiz.
• Karşı tarafın uygun olmadığını bildiğimiz saatlerde telefon etmemeliyiz.
• Gerçekten gerekli değilse telefonu kullanmamalıyız.

 • Cevap(Örnektir)Ben: Alo, merhaba Neriman Teyze, Ben Ahmet. Nasılsın?
  Recep’in Annesi: Teşekkür ederim Ahmet, sen nasılsın?
  Ben: Teşekkür ederim Neriman Teyze. Recep evde mi? Bugünkü ödevi soracaktım.
  Recep’in Annesi: Evde, hemen çağırayım, bekle.
  Recep: Alo, ben Recep.
  Ben: Merhaba Recep, ben Ahmet. Bugün hangi ödevler vardı?
  Recep: Bugün Türkçe kitabnın altmış sekizinci sayfası yapılacak. Bir de sosyal bilgilerden çevremizdeki tarihi yerler araştırılacak.
  Ben: Tamam Recep çok teşekkür ederim. İyi akşamlar, yarın görüşürüz.
  Recep: Sana da iyi akşamlar Ahmet, görüşürüz, hoşçakal.
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

 1. Yaprak dedi ki:

  Duymudu nedir

 2. lera dedi ki:

  aslında güzel ama yanlış öğretmen başka bir şey söylüyor …🖕🖕🖕👊👊

 3. Merve dedi ki:

  Çok teşekür ederim

  1. rahime nur polat dedi ki:

   aynen merve

  2. Merve dedi ki:

   Merve aynı fikirde yım bu Arda bende Merve

 4. Anonim dedi ki:

  Çok teşekkürler

 5. burak dedi ki:

  ben burdaki kizlardan cok hoslandim

  1. Mehmet dedi ki:

   Yap ozaman

 6. Nehir Damla dedi ki:

  Gerçekte çok işime yarıyor Başak yayınları çok iyi gerçekten :D

 7. Anonim dedi ki:

  teşşekkürler

 8. zaza dedi ki:

  yardımcı oldu

 9. seda dedi ki:

  çok güzel cevaplar

  1. Anonim dedi ki:

   teşşekür

  2. mustada dedi ki:

   Aynen çooook guzel cevaplar

 10. Anonim dedi ki:

  Ödev burdan yapılır

 11. Tuğçe dedi ki:

  Valla çok soğol çok işime yaradı

 12. Erdem dedi ki:

  Belesten hep bakiyoz ben hep burdan öğrencilerine öğretiyorum ulubatlu da

 13. Aynur dedi ki:

  Ben türkçe öğretmeniyim bu siteye girmeyin ödevlerinizi kendiniz yapın burdan bakınca hiç bir emeyiniz olmuyor benim öğrencilerim derste metni okuduktan sonra anlatıyorlar sonra kendileri yapıyorlar onlar için daha faydalı oluyor kendi emeyinizle çalışın benim istediğim bu yapamassanız bile üzülmeyin mutlu olun😔👎😀👍

  1. Gizem dedi ki:

   eğer türkçe öğretmeni olsaydın emeyiniz yerine emeğiniz yazardın

  2. Anonim dedi ki:

   Çok doğru bizim ogestmenlerimz da bezelye böyle derdi çok teşekkürler😮😷😍😗😗

  3. melek dedi ki:

   siz ogretmen misiniz?

 14. Merve dedi ki:

  Hocam ben bakıyor çok yararlı

  1. Caner dedi ki:

   Gav hehehe şaka yapmalı olmalısın😀😀😀😀😀😀

 15. Merve dedi ki:

  Çok güzel saolun

 16. Fatıma Nur dedi ki:

  Teşekkürlerrrrrrrrrrrr😉😉😉😉😉😉😉😉😉

 17. sema dedi ki:

  Bizim hocada burdan bakiyorr😮😮😮😮😮😮😮😮

 18. Edanur dedi ki:

  Çocuklar ben Türkçe öğretmeniyim bu ve buna benzer sitelerden bakmamanızı öneririm ayrıca bu siteler sizin hiçbir yararınıza olmaz

 19. hasan dedi ki:

  aslında ne yaptınızı biliyorum

 20. hasan baba dedi ki:

  Yav cok cok tsk ediyorum hoca anliyor ama olsun😁😁

  1. Ece Nur dedi ki:

   Beni anlamıyor😍😍

 21. umutcan dedi ki:

  bence de biraz kafanızı çalıştırın

  1. Samed dedi ki:

   Merhaba,şey bir şey sorucam umut efe siz misiniz?

   1. blablabla dedi ki:

    evet benim

 22. ceren dedi ki:

  işe yaramadı

 23. mine dedi ki:

  neden girmiyor

 24. mine dedi ki:

  neden açılmıyar salaklar

 25. Leyla dedi ki:

  Ben türkçe Öğretmeniyim bunlar hepsi yanlış bunlara bakmayın

 26. Anonim dedi ki:

  Süpersiniz

 27. Adil dedi ki:

  Çok güzel site internet sağolsun ödevime

 28. Book ye dedi ki:

  Bence cevap yanlış

 29. MEHMET dedi ki:

  ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM BUNLARI YAZANLAR İÇİN

  1. umut dedi ki:

   tesekür edem ite

 30. aşk dedi ki:

  Sevgili olan varmı

  1. Gamzenur dedi ki:

   Yorumunuz var benim hemde dünya yakisiklisi

  2. feyza dedi ki:

   Var ama sanane

  3. feyza dedi ki:

   Bi de çok yakişikli abi

  4. Anonim dedi ki:

   öç moloz yığını😚😚😚😈😎🚙🚧🌌🌉

 31. Tolga dedi ki:

  Teşekkür ederim ☺😊😀

 32. Şeyda dedi ki:

  Arkadaşlar birazda kendi kafanızla yapın sizin aklınız yokmu nekadar utanmazsınız ben hayatım boyunca hiç internetten ödev çıkartmadım bence sizde çıkartmayın bişey daha söylicem Tolga ve Merve yazan arkadaşlar utanmıyorlarmı söylemeye bile igreniyorum aşkım neya utanmazlar bidaha böyle ama böyle şeyler yapmayın tamammı? lütfen

  1. gizlice dedi ki:

   şeyda istersen sus konuşma milllet hereşyi biliyor

   1. Zehra dedi ki:

    Zaten herşeyi derleyen bekliyorlar

  2. Kedi Hayranı dedi ki:

   Kendini üstün görmek için bu siteye girdin ve bu yorumu yazdın dimi. Asıl sen utanmazsın, kullanmadığın (ben kullanmadığına inanmıyorum öyle sallamışsın kimse anlamaz nasıl olsa) siteye girip “ay sen salaksın sen terbiyesizsin senin utanman yok” demek senin haddine değil.İster buradan tüm ödevlerime bakar geçiririm, ister ilan-ı aşk yaparım buna senin karışma hakkın yok. Ha bir de madem ödevlere bakmıyorsun, o zaman neden Türkçe sitesine girip yazım yanlışıyla dolu yorum atıyorsun? Usunda bulunsun bir daha bir yazı yazarken veyahut bir şey söylerken iki düşün bir konuş. Mantıksız anlatım ve yazım hatalarıyla dolu bir yorum ayrıca çok gereksiz.

   1. Aleyna dedi ki:

    Sana katılıyorum ☺☺☺☺☺☺

  3. MERT dedi ki:

   senin aklın varmı ki böyle konuşuyorsun ozaman birdaha bu siteye girme hem tolga ve merveden sanane sen işine bak

  4. Nilay dedi ki:

   Sen bakma ozaman başkalarinada karisma biz bakalim sen dogru ol biz yanlis olalim sananane ayrica utanilcak bir seyde yok😛😒 ayrica sende demeki sitede bi seylere bakmissinki alta yorum yazar aha bak ben onun cevabini biliyom senin gibi salaklar neyse 😈

  5. Akilli kullanici dedi ki:

   Katılıyorumsana

  6. Anonim dedi ki:

   TERBİYESİ

 33. Saliha dedi ki:

  Ben tüm ödevlerimi bu siteden bakıyorum

  1. Akilli kullanici dedi ki:

   Eger hep bu siteye bakıyorsaniz bisey ögrenemezsini

  2. yanomin dedi ki:

   kendin biraz zeka çalıştır benim gibi

   1. yanomin dedi ki:

    benim gibi ol saliha

 34. Anonim dedi ki:

  Hep bakmasamda yardımcı oluyo

  1. Anonim dedi ki:

   Yapamadıklarımızı da yapabiliyoruz😁

 35. gferiye dedi ki:

  bu siteyi her zzman yapıyorum ı love you

 36. Tonguç dedi ki:

  Öğretmenler anlıyor ben yaptım hemen anladı

 37. yanlızlık dedi ki:

  2.etkinlikte kristof kolomp eksik yazılmış

 38. Yaşa gitsin hayatı Ferat Reizz dedi ki:

  Süper bir site abi ya

  1. Anonim dedi ki:

   Hayat buysa üstü kalsın sizlere daha iyi bir başlangıç yapmak istiyorum yani beğendim

  2. Fırat can polat dedi ki:

   Yani eksikler var ama beğendim😎😎😂

 39. Kemal dedi ki:

  👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👌👌👌👌👌👌👌👌👌👍

 40. BUKET dedi ki:

  BENCEDE COK GUZEL BIR SITE BEN HEP BU SITEDEN YARARLANİYORUM

 41. Anonim dedi ki:

  Çok teşekkürler 😂

 42. Anonim dedi ki:

  Ayy cok guzel neyninize kaydumun ……….. nokta noktalari

 43. Anonim dedi ki:

  Çok teşekür ederim

 44. Esra dedi ki:

  Bazenleri sekme açılmıyor ama yinede iyi

 45. Aybuke dedi ki:

  Süper bir site bayıldım

 46. Erdogan dedi ki:

  Çok teşekkür ederim

 47. İrfanaydoğan dedi ki:

  Merhaba arkadaşlar bu konuda yardımcı olursanız sevinirim

 48. Yıldıray Kuğumcu dedi ki:

  Çok teşekkür ederim öğretmen davayı çalmadı

 49. Anonim dedi ki:

  Aynen arkadaşlariyigeceler

 50. berra dedi ki:

  teşekkür ederim

  1. kücük enişte dedi ki:

   hoca nasıl yaptın deyince kalıyom

 51. İsimsiz Kahraman dedi ki:

  Çok güzel bir site,her zaman derslerimde bana yardımcı oluyor.

 52. ASYA dedi ki:

  ÇOK GÜZEL BİR SİE ÇOK ÇOK ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM

  1. Anonim dedi ki:

   ASYA SEN MİSİN LAN KUTUK ASYA

 53. Mesut kamşar dedi ki:

  Hoca kanıyor sizden allah razı olsun

 54. Şerife aksöz dedi ki:

  Çok iyi

 55. çağrı dedi ki:

  onnumara beş yıldız

 56. Anonim dedi ki:

  Bende beyendim layk atiyorum ve bu site gercekten cok guzel beyendim

 57. İlayda dedi ki:

  Çok güzel .

 58. İsimsiz şahız dedi ki:

  Güzel bir site hiç kafa yormuyorum direk burdan geçiriyorum 😄😆😆😆😆😀😅😅ve öğretmenim anlamıyor çok güzel bir şey çok teşekkürler

 59. merve dedi ki:

  ❤TOLGA seni çok seviyormmm❤

  1. Tolga dedi ki:

   Ben de seni seviyorum aşkım

 60. menekse dedi ki:

  Muhtesem

 61. Anonim dedi ki:

  ne diyorsunuz anlamiyorum

 62. Yeliz dedi ki:

  Süper bir site

 63. Arkadas dedi ki:

  Çok güzel bir site arkadaşlar

 64. SANANE lazım mı? Halla halla dedi ki:

  Güzel güzel iyi iyi😊😄😆

  1. Elifnur dedi ki:

   Çok kötüsünüz kopyacılar

   1. Anonim dedi ki:

    Tabii canımm sende öylesine buradasın zaten

 65. Anonim dedi ki:

  İyiki bu site var

 66. Sevda dedi ki:

  Çok güzel bir site:)

 67. Tospik dedi ki:

  Süpersiniz

 68. Elsa dedi ki:

  Bu site çok süper

 69. elif dedi ki:

  7 etkinligi defteremi yazacagiz

 70. Öyku dedi ki:

  Çok güzel bisey bu site

  1. Tugce dedi ki:

   Bence de çok guzel bir site

 71. Anonim dedi ki:

  Bu site bana cok ama cok yardımcı oluyor 😎😎😫😫

  1. Anonim dedi ki:

   Seninle aynı fikirdeyim

 72. Yusufcan turhan dedi ki:

  Çok teşekkerürler

 73. Esma yildirim dedi ki:

  Naber Arkadaş lar😄

  1. Fatma dedi ki:

   Kusura bakma ama ne alaka

 74. NURDAN dedi ki:

  Çok güzeldi çok teşekkür ederim sitesi

 75. ayla dedi ki:

  evet 😂😂😂

 76. Jonu sis dedi ki:

  Teşekkür ederim canım hocalarım

  1. inci dedi ki:

   Evet süper 😁😁😁😁

   1. ahmet dedi ki:

    evet süper

  2. Elifnur dedi ki:

   Çok kötüsünüz kendiniz yapın kopyacılar👹👹👹

 77. kanarya💙💛 dedi ki:

  ÇOK GÜZEL BİR SITE

 78. semanur dedi ki:

  teşekürler

  1. Emtilla dedi ki:

   Çok teşekkürler

 79. jalena dedi ki:

  teşekkür ederim:) 😄😊😜🤓(en japon öğretmeniyim)

 80. Anonim dedi ki:

  Çok güzelmiş

 81. Sizenr dedi ki:

  Teşekkürler

Yorum Yaz

günaydın mesajları e-okul cuma mesajları doğum günü mesajları