Web sitemize hoşgeldiniz, 06 Mayıs 2021

6. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Teller Nasıl Konuşturuldu Cevapları Başak Yayınları 158 159 160 161 162 163 164 165

Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı Başak Yayınları Sayfa 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165 4. Tema Teller Nasıl Konuşturuldu Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

İletişim alanında yapılan icat ve keşifler konusunu bu etkinlik teması ile eğlenceli bir şekilde sıkılmadan öğreneceksiniz.

TELLER NASIL KONUŞTURULDU

1. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 158 Cevabı

Yukarıdaki karikatürlere odaklanalım. Öğretmenimize ve arkadaşlarımıza bu görsellerin bize ne düşündürdüğünü açıklayalım.

• Her bir karikatürde söz konusu edilen icat nedir?

 • Cevap
 • 1. Karikatür: Yazı
  2. Karikatür: Haberleşme
  3. Karikatür: Tekerlek

• Bu icatlar yapılmamış olsaydı bugün insanlık ve yaşam ne durumda olurdu?

 • Cevap: Bu icatlar yapılmamış olsaydı, yazı olmadığı için tarihimizi bilemezdik, bilgi yaygınlaşamazdı; haberleşme olmasaydı dünyada olup bitenleri öğrenemezdik, insanlar arasındaki iletişim sağlıksız olurdu; tekerlek olmasaydı taşımacılık olmazdı, mesafeleri kısa sürede alamazdık. Kısaca bu icatlar medeniyetimizin gelişmesini sağlamışlardır. Olmasalardı insanlık ilkel çağlardaki gibi olurdu.

• Karikatürlerde konu edilen bu icatların nasıl yapıldığına ilişkin bilgi toplayalım, kısa kısa notlar alalım. Sınıfta arkadaşlarımızla paylaşalım.

 • Cevap: Bu icatların her biri bir anda ve kısa sürede yapılmamıştır. Bilgi ve teknolojinin kademeli bir şekilde gelişmesi ve ilerlemesi ile birlikte yazının, haberleşme araçlarının, tekerleğin ve diğer gelişmelerin icatları yapılmıştır.

2. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 159 Cevabı

İcat ve keşif kavramları arasındaki farklı öğrenelim. Bu bilgiler ışığında 160. sayfada sunulan mucit ve kâşifleri ayırt edelim ve uygun alana yazalım.

İcatlar (Buluşlar)

 • Cevap: İcat var olmayan bir şeyi üretmektir, keşif ise var olan ama bilinmeyen bir şeyi ortaya çıkarmaktır.

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 160 Cevabı

Önce üsttteki kâşif ve mucitleri, araştıralım. Eğer ortaya konan iş, bir keşifse büyük bir K harfi; bir icat ise büyük bir M harfi koyalım. Hem mucit hem de kâşif olanlara her ikisini yazalım.

Önce listedeki kâşif ve mucitleri, araştıralım. Eğer ortaya konan iş, bir keşifse büyük bir K harfi; bir icat ise büyük bir M harfi koyalım. Hem mucit hem de kâşif olanlara her ikisini yazalım.

 Bilim İnsanı  Yaptığı İcat (Buluş) ya da Keşif
 Alexander Fleming  1928 yılında bakterilerin artmasını engelleyen bir madde keşfetti. Böylece bakterilere karşı penisilin adı verilen ilacı geliştirdi.  M
 Kristof Kolomb  Amerika kıtasını keşfetti.  K
 Thomas Edison  Ampulü icat etti.  M
 Galileo Galilei  Termoskop (ilkel bir termometre) icat etti.  M
 Canan Dağdeviren Piezoelektrik aletleri kullanarak kalbin üzerine yapıştırılabilen ve kalbin atış enerjisini elektrik enerjisine dönüştürebilen giyilebilir bir kalp pili icat etti M
 Madam Curie Uranyumla yaptığı deneyler sonucu radyoaktiviteyi keşfetti  M
 Johannes Kepler  Dünya’nın ve diğer gezegenlerin Güneş’in çevresinde döndüğünü keşfetti.  K
 Louis Pasteur Sütün bozulmasını önleyen pastörize yöntemini keşfetti.  K
 Hedy Lamarr  Günümüzdeki GSM, GPS ve Wi-Fi teknolojilerinin mucitleri arasında yer alır.  M
 Aziz Sancar  hücrelerin hasar gören DNA’ları nasıl onardığını ve genetik bilgisini koruduğunu keşfetti.  K
 Stephanie Kwolek  Kurşun geçirmez yelekleri icat etmiştir.  M
 Samuel Morse  Telgraf ile Mors alfabesini icat etmiştir.  M

3. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 161 Cevabı

Aşağıdaki sözcüklerin anlamlarını sözlüklerimizden bulalım ve aşağıdaki bölümlere not edelim.

meşhur

 • Cevap: Tanınmış, bilinen

metodik

 • Cevap: Yöntemli

safiha

 • Cevap: yassı, geniş nesne

cereyan

 • Cevap: Bir yöne doğru akma, akış

mânâ

 • Cevap: anlam

gâye

 • Cevap: arzu, istek, hedef

4. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 162 Cevabı

Cümlenin anlamına ulaşalım.Cümlenin anlamına ulaşalım.

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili ifadelerin cümleye kattığı anlamı bulmaya çalışalım.

Nihayet didinip elde ettiği başarı gerçekleşiyordu.

 • Cevap: Uğraşmak, çaba göstermek

Derin düşünceler içinde koltuğuna yaslandı.

 • Cevap: İnce ve ayrıntılı düşünmek

Yaptıkları tecrübelerden fazla bir şey beklemiyorlardı.

 • Cevap: edindikleri tecrübeler

Bell ve yardımcısı, bir iki ay, geceyi gündüze katarak çalıştılar.

 • Cevap: hem gece hem gündüz durmadan çalışmak

5. ETKİNLİK

Dinlediğimiz metinden yararlanarak aşağıdaki soruları yanıtlayalım.

Graham Bell’in başarmaya çalıştığı deney, ne üzerinedir? Bunun için nasıl bir uğraş vermektedir?

 • CevapDeney iletişim üzerinedir yani telefon. Bunun için iki ay boyunca geceyi gündüze katarak çalışmıştır.

Graham Bell, ne yaptığında alıcıdan yardımcısının sesini duymaya başlamıştır?

 • CevapGraham Bell cereyan anahtarına basıp levhaya her dokunduğunda yardımcısının sesini duymaya başlamıştır.

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 163 Cevabı

Graham Bell’in yardımcısının bu deneydeki katkısı ne olmuştur? Nasıl yardım etmiştir?

 • CevapTelefonun diğer ucunda konuşarak sesin gelip gelmediğini kontrol ederek katkıda bulunmuştur.

Dinlediğimiz metinle başlığı uyumlu mu? “Telleri konuşturmak” ifadesi metnin içeriğini yansıtıyor mu? Bu metne farklı bir başlık koymak istesek ne olurdu?

 • CevapEvet uyumludur. İfade metnin içeriğini yansıtmaktadır. Farklı bir başlık olarak “Telefonun İcadı” başlığı konulabilir.

Metni dikkatlice yeniden dinleyelim. Olayların oluş sırasını not etmeye çalışalım.

 • Cevap:  Her iki atöyle odasına üçer verici ve alıcı kurdular.
  2. Deneylerden biri esnasında levhaların titreşitğini gördüler.
  3. İki ay gece gündüz çalıştılar.
  4. 1876 yılı Ocak ayında en yeni modellerini kurabildiler.
  5. Bell’in bu cihazla konuştuğu ilk sözleri yaredımcısı cihazdan duymudu.
  6. Bell 1922’de vefat etti.

6. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 164 Cevabı

Aşağıdaki sözcüklerin Türkçe karşılıklarını, “Yabancı Sözlere Karşılıklar” uygulamasından bulup yazalım.

Cevap:

 • web: internet
 • faks: belgegeçer
 • joy-stick: direksiyon
 • software: yazılım
 • web master: İnternet uzmanı
 • laptop: Dizüstü bilgisayar
 • hacker: İnternet korsanı
 • Online: çevrimiçi
 • e-mail: e-posta
 • keyboard: klavye
 • demo: tanıtım
 • hard disk: sabit disk
 • selfie: Öz çekim
 • mouse: fare
 • no-frost: derin dondurucu
 • download: indirmek
 • fridge: buzdolabı

NOT: Türkçesi varken yabancı kökenli sözcükleri kullanmamaya özen gösterelim. Özellikle bilim ve teknoloji alanındaki terimlerin Türkçesini kullanalım ki anlaşılır ve yalın bir dil kullanmış olalım.

7. ETKİNLİK

Bir telefon konuşması yaptığımızı düşünelim.Bir telefon konuşması yaptığımızı düşünelim. Diyelim ki bugünkü ödevimizi sınıfta not edemedik ve arkadaşımıza sorup öğrenmek istiyoruz ya da arkadaşımıza herhangi bir konuda soru sormak istiyoruz. Ev telefonundan onu arayalım. Telefona öncelikle anne ya da babası çıkmış olsun. Büyüklerimizle selâmlaşıp arkadaşımızla konuşmak istediğimizi söyleyelim. Ardından arkadaşımızla konuşalım. Tüm bu konuşmaları, konuşsaydık nasıl olurdu diye düşünerek bu diyalogları (karşılıklı konuşmaları) yazalım.

Tüm bu aşamalarda aşağıdaki kuralları göz önünde bulundurmayı unutmayalım.
Telefonda konuşurken;

• Öncelikle kendimizi tanıtmalı, karşıdakinden de kendisini tanıtmasını istemeliyiz.
• Biz arıyorsak, arama nedenimizi belirtmeliyiz.
• Konuşmayı gereksiz yere uzatmamalıyız.
• Saygı sınırlarını korumalı, ses tonumuzu iyi ayarlamalıyız.
• Telefonu kapatmadan önce iyi dilek ve temennilerimizi belirtmeliyiz.
• Karşı tarafın uygun olmadığını bildiğimiz saatlerde telefon etmemeliyiz.
• Gerçekten gerekli değilse telefonu kullanmamalıyız.

 • Cevap(Örnektir)Ben: Alo, merhaba Neriman Teyze, Ben Ahmet. Nasılsın?
  Recep’in Annesi: Teşekkür ederim Ahmet, sen nasılsın?
  Ben: Teşekkür ederim Neriman Teyze. Recep evde mi? Bugünkü ödevi soracaktım.
  Recep’in Annesi: Evde, hemen çağırayım, bekle.
  Recep: Alo, ben Recep.
  Ben: Merhaba Recep, ben Ahmet. Bugün hangi ödevler vardı?
  Recep: Bugün Türkçe kitabnın altmış sekizinci sayfası yapılacak. Bir de sosyal bilgilerden çevremizdeki tarihi yerler araştırılacak.
  Ben: Tamam Recep çok teşekkür ederim. İyi akşamlar, yarın görüşürüz.
  Recep: Sana da iyi akşamlar Ahmet, görüşürüz, hoşçakal.
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

 1. silayilmaz dedi ki:

  Çok guzel hem bilgilendiriyosunuz hem de odevlerde yardimcisiniz tavsiye ederim

 2. Anonim dedi ki:

  Çok sağolun +aldi

 3. esma dedi ki:

  hem bilgilendim hemde ödevimi yapmaya yardımcı oldun teşekürlerimi sunu yorum

 4. güzel kız dedi ki:

  bence çok güzel Canısılar herekese tavsiye ederim??

 5. Sanane benim adımdan dedi ki:

  Tavsiye ederim yapmaya üşeniyodum ama nys thank you

 6. misafir dedi ki:

  kesinlikle çok iyi herkese tavsiye ederim ???|

 7. Kader dedi ki:

  Sizin sayenizde sözlü notum 100 oldu?????

 8. Kader dedi ki:

  Harika sizin sayenizde arti aldim?????

 9. Nefes dedi ki:

  Aynen teşekkür ederim işime cokyaradi?????

 10. 6. sınıfım ben sizene adımdan dedi ki:

  Harika ya sayenizde artı aldım

  1. leyla dedi ki:

   Yok 12. Sınıf olacaktın

 11. Anonim dedi ki:

  Güzel bir yer

 12. galatasaray dedi ki:

  bece çok iyi anlamadığımı yapıyorum

 13. ada12 dedi ki:

  bence gayet güzel bir site beğenmeyenleri bir daha bu sitede beklemeyiz :**

 14. Anonim dedi ki:

  Iş ile çok yaradı beé çok güzel orn. De çok süper bayıldım ????

 15. Velit bayrakcı dedi ki:

  Bence güzel

 16. Pelin dedi ki:

  Hiçte hiç beyenmedim

  1. Anonim dedi ki:

   Ozaman bidaha bu steye girme bence çokta güzel olmuş?

   1. Pelin dedi ki:

    Girmeyiz ve seni sitenlemi kaldık kendimiz yaparız

 17. İsimsiz dedi ki:

  Teller nasıl konuşturulduda 1.etkinlikte karikatürler yok

 18. 6. sınıf lı kız dedi ki:

  Çok güzel bır site sizin sayenizde bir sürü artım var.? ? tenkyou

 19. İsimsiz dedi ki:

  Teşekürler sizin sayenizde artı aldım

 20. 55beril dedi ki:

  çok güzel bir site ödevimde zorlandığımda burdan yardım alıyorum.

 21. zeynep eftal dedi ki:

  Ben begendim hazırlayanların eline saglık
  Yazım yanlıslarından bir sey olmaz
  Ödevim oldugunu unutmustum saat gec bu yüzden baktım:))?fakat hic icime sinmedi hocama anlatıp özür dilemek istiyorum:()

 22. Cennet Buse Gümüş dedi ki:

  Bece müthiş bir yer sadece çok güzel türkçede hep artım var

 23. Ziyaretçi dedi ki:

  Benim bulduğum iki eksik var birincisi Thomas Edison’un yaptığı icat yazılmaması ikincisi ise Aziz Sancar’ın ”Evrimi ortaya koydu” yazısındaki yanlış, evrimi Charles Darwin ortaya koymuştur, Umarım dikkate alırsınız.

 24. Ziyaretçi dedi ki:

  Evrimi Aziz Sancar değil Darwin ortaya koymuştur

 25. LEYLA dedi ki:

  Ne güzel hher zaman +++++++türkçe dersim sadece artı oley oley

  1. Zeynep ben dedi ki:

   Aferin sana aferin

 26. Einstein dedi ki:

  :-Pkopya için güzel bir site

 27. Anonim dedi ki:

  Derslerime yetecek kadar yardımcı olur

 28. Anonim dedi ki:

  Cok guzel hazirlamissiniz

 29. Anonim dedi ki:

  Çok güzel bi site ? fakat bazı beyinsiz insanlar yapabildiklerini de bu siteden yapıyo ??

 30. Anonim dedi ki:

  Bazı yerlerde yanlış yazılmış

 31. Esma dedi ki:

  Çok güzel yapamadığım yerler içinn?

 32. Damla dedi ki:

  Bence cok guzel bir site baya iyi odevlerime cok yardimci oluyo

  1. bunyamin dedi ki:

   birazcik yanlis var:

 33. Türkçe öğrenci dedi ki:

  Süper elinize sağlık

 34. rthbrth dedi ki:

  sadece bir eksiği var oda thomas edisonun keşifini yazmaması

 35. Emirhan e dedi ki:

  Site güzel ama sakıncalı bazı sorular yok bıktım

 36. Emine Dağ dedi ki:

  Bence bu siteyi sadece araştırmalarda kullanın.
  Gayet güzel.?

  1. Nefes dedi ki:

   Bende araştırmada kullandım ve çok işime yaradı anlatamam ???????

Yorum Yaz