6. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Benim Arkadaşım Öğretmenim Olun Cevapları Başak Yayınları 288 289 290 291 292 293 294

6. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı Başak Yayınları Sayfa 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294 7. Tema Benim Arkadaşım Öğretmenim Olun Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

Bu etkinlik metninde öfke kontrolü ve benzeri gibi insan ilişkileri ile ilgili kavramların anlamlarını öğreneceksiniz.

BENİM ARKADAŞIM ÖĞRETMENİM OLUN

1. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 288 Cevabı

a) Aşağıda, dinlediğimiz “Benim Arkadaşım, Öğretmenim Olun” adlı metinde geçen bazı sözcük grupları yer almaktadır. Bu sözcük gruplarına ne dendiğini söyleyelim ve anlamlarını yazalım.

“Arkadan atlı mı kovalıyor”

 • Cevap: Arkandan atlı ordu mu kovalıyor da bu kadar hızlısın denmek istenmiştir.

“Çantada keklik”

 • Cevap: Yanımda ya da cepte olduğu garanti.

b) Şimdi de aşağıdaki sözcük gruplarını açıklamaya çalışalım. Bu sözcük gruplarının metinde geçtiği cümleler verilmiştir. Metni dinledikten sonra, bu ifadelerden ne anladığımızı ve bu sözcük gruplarının anlamlarını yazalım.

• Vücut dikme ve rahatsızlık duyduğumda gösterdiğim tepkilere dikkat edin.

• vücut dili:

 • CevapMimik hareketleri

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 289 Cevabı

Öfke nöbetlerini tetikleyen şeyleri bulmaya çalışın. Duyularımdan biri aşırı yüklendiğinde böyle durumlar ortaya çıkar. Eğer öfke nöbetfenmin sebebini bulursanız onları önleyebilirsiniz.

• öfke nöbeti:

 • Cevap: Anlık meydana gelen öfke hareketleri

c) Aşağıdaki sözcüklerin anlamlarını sözlüklerimize bakıp öğrenelim. Ayrıca aşağıdaki sözcüklerden yabancı kökenli olanların Türkçe karşılıkları varsa bulup yazalım.

Cevap:

 • otizm:İçe yöneliklik
 • mekanik: Fiziki
 • anons: Duyuru
 • sosyalleşme:
 • konut: Ev
 • direkt: Doğrudan
 • kapasite: Sınır

2. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 290 Cevabı

Dinlediğimiz metinden yararlanarak aşağıdaki soruları yanıtlayalım.

“Benim Arkadaşım, Öğretmenim Olun” adlı metinde okura (bizlere) seslenen çocuk kimdir? Ne tür bir özelliği vardır?

 • Cevap: Otizm hastası olan bir çocuktur. Bu nedenle de diğer insanlara göre daha takıntılı ama bir o kadar da daha sevecen bir çocuk olma özelliği taşımaktadır.

Metinde seslenen çocuk nelerden rahatsızlık duymaktadır? Günlük yaşamda ne gibi davranışlar ve durumlar onu olumsuz etkilemektedir?

 • Cevap: Kendisinin otizm hastalığına sahip olması nedeni ile insanların ona sevgi göstermemesinden ve aynı zamanda çevresindeki insanlardan engelli muamelesi görmesinden şikayet etmektedir.

Metindeki çocuğun, “Somut düşünürüm, dili sadece sözcüklerin anlamına göre yorumlarım.” cümleleriyle söylemek istediği nedir? Onunla nasıl konuşulmasını istemektedir?

 • Cevap: Onunla somut ve anlaşılabilir konuşulmalıdır. Çünkü onun hayal gücü ya da zihinde canlandırma gücü yoktur. Bu nedenle de onunla konuşurken seçilecek olan kelimeler aynı zamanda gözle görülebilecek varlıkların kelimelerden seçilmelidir.

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 291 Cevabı

Metinde otizmi ve otistik bireyleri algılayışımızın nasıl olması gerektiği, hangi cümlelerle belirtilmiştir?

 • Cevap: Otistik bireylerin sadece bizden 1 kromozom farkı vardır ve bu fazlalık onların engelli ya da hasta olarak algılanmasına neden olmamalıdır.

Metindeki çocuk bizlere “Benim arkadaşım olun, öğretmenim olun.” cümleleriyle ne söylemek istemiştir?

 • Cevap: Ona karşı arkadaş gibi yakın davranmamızı, öğretmeni gibi olup bilmediklerini öğrenmesine ve hayatını kolaylaştırmasına yardımcı olmamızı istemiştir.

Farklı özellikteki bireylere karşı, sorumluluklarımız ve duyarlılıklarımız nelerdir?

 • Cevap: Bireyler ne kadar farklı olursa olsunlar her biri sonuç olarak insandır. Bilinçli ve duyarlı bireyler olarak bizler, farklı özellik taşıyan bireylere de aynı saygıyı ve sevgiyi göstermeliyiz çünkü onlar da bizler gibi insan olmaktadır.

3. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 292 Cevabı

Sözcükler ya da sözcük grupları cümlede ortak bir anlamın oluşmasını sağlar. Tek bir sözcük dahi cümlenin anlamını farklılaştırabilir. Örneğin; “Yarın alışverişe gideriz.” cümlesine farklı anlamlar kazandıralım:

“Elbette yarın alışverişe gideriz.” kesinlik
“Yarın belki alışverişe gideriz.” olasılık
“İkide bir alışverişe gideriz.” süreklilik
“Aşağı yukarı her gün alışverişe gideriz.” yaklaşıklılık
“Yarın keşke alışverişe gitsek.” dilek

Cümleler arasındaki anlam ayrılıklarını ve bu ayrılıkları sağlayan sözcükleri fark ettik değil mi?

 • Cevap: Evet

Aşağıda verilen cümleleri inceleyelim ve hangi sözcük aracılığıyla hangi anlamın yansıtıldığını belirleyelim.

Düşün ki bütün bu ödevler, sınavlar bitmiş; tatildeyiz.

 • Anlam: Varsayım

Bu ödevi, kesinlikle yapamayacağım.

 • Anlam: Kesinlik

Tabii ki derslerime gerekli özeni gösteriyorum.

 • Anlam: Onaylamak

Okuduğu şiir, tam anlamıyla ruhuma işledi.

 • Anlam: Anlamlı, duygusal

4. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 293 Cevabı

Aşağıdaki cümlelerin bazılarında bir, bazılarında birden çok bağlaç kullanılmıştır. Bu cümlelerdeki bağlaçları bulalım. Aynı bağlaçları kullanarak bizler de farklı cümleler oluşturalım.

“Yoksa sadece şişman, gözlüklü ya da sakar bir kişi mi?”

 • Cevap: Ya mavi ya da pembe pantolonu alacak.

“Vücut dilime ve rahatsızlık duyduğumda gösterdiğim tepkilere dikkat edin. Bir de bunun tam tersini düşünelim.”

 • Cevap: Annem ve ben birlikte geldik.

“Yapamadıklarıma odaklanmak yerine, yapabildiklerime odaklanın ve bunlar üzerinde bir şeyler inşa etmeye çalışın.

 • Cevap: Elma ve Ayva mutlaka al.

“Oysa bazen bunu nasıl yapacağımı bilmiyor olabilirim.”

 • Cevap: Oysa gelecek sanmıştım.

“Eğer öfke nöbetlerimin sebebini bulursanız onları önleyebilirsiniz.

 • Cevap: Eğer dinlerseniz anlatabilirim.

“Ama detaycı bakış açım ve olağanüstü odaklanma kapasitemle, bir sonraki Einstein, Mozart ya da Van Gogh olabilirim. Şimdilerde bu kişilerin de otizmli olduğu düşünülüyor.

 • Cevap: Ama bu kadarı bence fazla.

5. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 294 Cevabı

Gözlemleyelim, öğrenelim; anlatalım, yazalım…

★ Dinlediğimiz metinde, otizmli bir çocuğun seslenişine tanık olduk. Çevrenizde bu türden bir özelliği olan birey var mı?
★ Varsa onunla ilgilenen ve onu tanıyan bir yakınıyla görüşelim.
★ Yoksa otizm ve otizmli bireyler hakkında Genel Ağ ortamından ve yazılı kaynaklardan bilgi toplayalım. İlgili filmleri ve programları izleyelim.
★ Topladığımız tüm bilgileri ve gözlem notlarımızı sınıfta arkadaşlarımızla paylaşalım.
★ Bu paylaşımın ardından notlarımızı düzenleyip birey olarak bizlerin toplumda bu tür özelliklere sahip bireylere nasıl destek oluruz neler yapabiliriz ya da nelere dikkat etmeliyiz konusunda bir metin oluşturalım.
★ Yazacağımız bu metni, dinlediğimiz metinde bize seslenen otizmli çocuğa yanıt olarak mektup biçiminde yazalım.
★ Ona, toplumsal sorumluluklarımızın bilincinde olduğumuzu duyumsatalım. Nelere dikkat etmemiz gerektiğine ilişkin duyarlılığımızı gösterelim.
NOT: Mektubumuzu tamamladıktan sonra yazdıklarımızı gözden geçirmeyi unutmayalım! Anlam bulanıklığı olan, açıkça ifade edilmemiş ya da çelişkili cümleler varsa yeniden düzenleyelim. Noktalama ve yazım kuralları açısından da gözden geçirelim.

Merhaba Sevgili Arkadaşım;

Belki de geleceğin Michael Jordan’ı mı demeliydim? Bizlere seslendiğin metni tüm sınıf arkadaşlarımla birlikte dinledim. Benim de sana söylemek istediğim ve seninle paylaşmak istediğim duygu ve düşüncelerim var. 

……………………………….

(Örnektir)

Bizi insanlar, herkesi kendimiz gibi zannediyor ve buna göre davranıyoruz. Herkesin bizim gibi olmasına imkan yoktur aslında. İnsanların yaşayışları, duyguları, düşünceleri, çevresiyle ilişkileri, onların karakterini oluşturur ve ona göre davranırlar. Ama biz bunu hesaba katmıyoruz.

Tabi senin durumun daha değişik. Aslında senin davranışlarını bizim açımızdan bozukluk değil de bir yetenek olarak algılanmalı. Bizim farkedemediğimiz bir çok şeyi farkedebiliyorsun. Bu durum bizden farklı olduğun değil, bizden daha yetenekli olduğun anlamına gelir.

Sevgili arkadaşım, biz insanlar zaman zaman anlayışsız olabiliyoruz. Lütfen bunun için bizi suçlama. Biz sana her zaman dost, her zaman öğretmen oluruz. Sen de bizi dostun olarak gör. Biz seni seviyoruz.

65 yorum

 1. Ben bakmıyorum kendim yapıyorum sonra kontrol ediyorum hepsi yanlış doğru ama 1ci sorunun cevap ını 2ci soru ya yapıyorlar yani bunu örnek verdim bazılarında oyle citten

 2. Bence gayet güzel ama bu sitede bazı etkinlikleri vermiyorlar olsuçoğunu veriyorlar ya yeter bence bukadarını verdiğine dua edelim ve olmayan kısımları kedimiz yapmaya çalışalım ve bukadar tenbel olmayalım

  • bu sitelerden ödevleri yapmanız çok yanlış çocuklar bakın ben bir öğretmenim branşım türkçe ben bizzat ödevlere kendim bakıyorum sınıfımda 35 öğrenci var 35 öğrenciden sadece beşi ödevlerini internetten bakmadan yapıyordu ve sınıfımda bir uygulama başlattım 1 ay boyunca kim verdiğim ödevlerin hepsini düzgünce internetten bakmadan yaparsa ona bir ayın sonunda magnum dondurmasından almayı teklif ettim bu sistem çok işe yaradı artık sınıfımda 35 kişinin hepsi internetten bakmadan ödevlerini yapıyorlar ve şu anda sınıfım daha başarılı eğer sizlerde başarılı olmak istiyorsanız ödevlerinizi kendiniz yapmalısınız

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.