Vegetation İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Vegetation İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Vegetation (Bitki Örtüsü)

Vegetation, bir bölgenin bitki örtüsünü ifade eder. Bu terim, çeşitli iklimler, araziler ve coğrafi bölgeler için kullanılabilir.

Örnek cümleler:

 1. The vegetation in the rainforest is incredibly diverse. (Yağmur ormanlarındaki bitki örtüsü inanılmaz derecede çeşitlidir.)
 2. The desert’s vegetation is adapted to survive with very little water. (Çöldeki bitki örtüsü, çok az suyla hayatta kalmak için adapte olmuştur.)
 3. The vegetation on the mountainside is lush and green. (Dağ eteklerindeki bitki örtüsü, bol yeşilliklidir.)
 4. The destruction of vegetation has a devastating effect on local ecosystems. (Bitki örtüsünün yok edilmesi, yerel ekosistemler üzerinde yıkıcı bir etkiye sahiptir.)
 5. Vegetation provides important habitats for many animal species. (Bitki örtüsü, birçok hayvan türü için önemli habitatlar sağlar.)
 6. The vegetation in this area is dominated by tall grasses. (Bu bölgedeki bitki örtüsü, uzun otlarla domine edilir.)
 7. The fire destroyed much of the vegetation in the park. (Yangın, parktaki birçok bitki örtüsünü yok etti.)
 8. The vegetation in the wetlands plays a crucial role in water filtration. (Sulak alanlardaki bitki örtüsü, su filtrelemede kritik bir rol oynar.)
 9. The indigenous people have a deep understanding of the local vegetation. (Yerli halk, yerel bitki örtüsü hakkında derin bir anlayışa sahiptir.)
 10. The national park is home to some rare and endangered vegetation. (Milli park, nadir ve tehlike altındaki bazı bitki örtüleri için ev sahipliği yapar.)
 11. The city has a program to increase vegetation in public spaces. (Şehir, kamu alanlarındaki bitki örtüsünü artırmak için bir programa sahiptir.)
 12. The vegetation in the meadow changes with the seasons. (Çayırda bulunan bitki örtüsü mevsimlere göre değişir.)
 13. The beach’s vegetation is adapted to salty, windy conditions. (Plajdaki bitki örtüsü, tuzlu ve rüzgarlı koşullara adapte olmuştur.)
 14. The destruction of vegetation can lead to soil erosion. (Bitki örtüsünün yok edilmesi, toprak erozyonuna neden olabilir.)
 15. The vegetation in the garden attracts many birds and butterflies. (Bahçedeki bitki örtüsü birçok kuş ve kelebek çeker.)
 16. The vegetation in the Arctic is very sparse due to the extreme conditions. (Kutup bölgesindeki bitki örtüsü, aşırı koşullar nedeniyle çok seyrek.)
 17. The forest’s vegetation is being threatened by
 1. deforestation and climate change. (Ormanın bitki örtüsü, ormansızlaştırma ve iklim değişikliği tarafından tehdit ediliyor.)
 2. The vegetation in the vineyard is carefully managed to produce high-quality grapes. (Bağdaki bitki örtüsü, yüksek kaliteli üzümler üretmek için dikkatle yönetiliyor.)
 3. The variety of vegetation in this area is a testament to its rich biodiversity. (Bu bölgedeki bitki örtüsünün çeşitliliği, zengin biyolojik çeşitliliğinin bir kanıtıdır.)
 4. The vegetation on the riverbanks helps to stabilize the soil and prevent erosion. (Nehir kıyılarındaki bitki örtüsü, toprağı sabitlemeye ve erozyonu önlemeye yardımcı olur.)

(Türkçe çeviriler kalın yazılır)

İpuçları: Farklı coğrafi bölgelerdeki bitki örtüsü hakkında konuşurken farklı terimler kullanabilirsiniz. Örneğin, ormanlarda ormanlık alanlar, çayırlarda çimenlik alanlar, çöllerde bozkırlar, dağlarda alpin çayırlar gibi. Ayrıca, bitki örtüsü hakkında konuşurken, insan faaliyetlerinin (örneğin ormansızlaştırma veya kentsel gelişme) doğal bitki örtüsüne olan etkisine de dikkat çekebilirsiniz.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.