Türkiyede Görülen İklim Çeşitliliğinin Nedenleri

Kısaca Türkiyede görülen iklim çeşitliliğinin nedenleri, Türkiyede görülen iklim çeşitliliğinde neler etkildir

Matematiksel konum kaynaklı iklim çeşitliliği nedenleri:

Orta kuşakta bulunan ılıman diyebileceğimiz iklim hattında bulunması sebebiyle iklim çeşitliliği fazladır. Türkiye; ekvator bölgesi gibi sürekli sıcak, kutup bölgesi gibi tüm yıl soğuk değildir. Farklı iklim türlerinin görünmesi orta kuşakta bulunmasıyla yakından ilgilidir. Sadece matematiksel konum odaklı bir inceleme yapıp denizlerin ve dağlıkların etkisini göz ardı edersek kuzeyden güneye doğru ilerledikçe sıcaklık artmaktadır. Kuzey-Güney hattı olarak iki uç diyebileceğimiz Antalya ve Sinop kentleri arasında iklim özellikleri büyük farklılıklar göstermektedir.

Özel konum kaynaklı iklim çeşitliliği nedenleri:

Türkiye, yarım ada diyebileceğimiz bir bölge, yani üç tarafı denizlerle çevrili bir bölge olmasından dolayı çok farklı iklim türlerinin bulunabildiği bir yerdir. Kıyılar ve iç kesimlerde farklı iklim tipleri gözlenmektedir. Dağ gibi yer şekillerinin denize paralel veya dik uzanması deniz etkisinin iç bölgelere girip giremeyeceğini etkilediğinden ara iklimler de oluşmaktadır. Ayrıca dağların uzandığı yön, yağış düzenleri üzerinde de etkindir. Örneğin dağların denize paralel doğrultuda olduğu Karadeniz kıyılarında ve kuzeyden gelen nemli hava bu dağların üzerine doğru yükselip yoğuşarak bu bölgeye yoğun yağışlar bırakmaktadır. Karadeniz bölgesinde dağların denize paralel, Ege bölgesinde ise dik uzanması deniz iklimi etkisinin Karadeniz’de dar kalırken Ege’de iç kesimlere kadar uzanmasını sağlamaktadır. Doğu Anadolu bölgesi ile Güney Doğu Anadolu bölgesi arasındaki iklim farklılıkları ise ortalama yükselti farkından kaynaklanmaktadır ve bu, iklim çeşitliliğine etki etmektedir. Doğu Anadolu bölgesinin ortalama yükseltisi daha fazla olduğu için burası kışları daha soğuk geçirdiği gibi yazları da yağışlı geçirir.

İklim Çeşitliliğinin Sebepleri Hakkında Sorularınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

2 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.