Türkçe Dersi Nasıl Çalışılır

YGS LYS KPSS SBS Türkçe dersi nasıl çalışılır, Türkçe dersi nasıl çalışılır yöntemleri

Türkçe Dersine Nasıl Çalışılmalı

TÜRKÇE DERSİNİN İÇERİĞİ

Türkçe dersi dil bilgisi ve anlam bilgisi olmak üzere ikiye ayrılır. Dinleme, okuma ve yazma uygulamaları ile Türk dilinin kurallarını öğrenme ve kullanma, kavrama, analiz ve sentez yapabilme alışkanlığı kazanma bu dersin amaçlarından birkaç tanesidir. Türkçe dersinde başarılı olmak diğer derslerde de başarılı olmayı sağlar. Netice de bu ders dil ile ilgilidir ve dilini iyi kullanan bir insan her yerde başarılı olur.

derscalis22
TÜRKÇE DERSİNE AİT SORULARIN ÖZELLİKLERİ

Türkçe’de anlam bilgisi soruları yorumla; dilbilgisi soruları ise bilgiyle çözülür. Yoruma dayalı sorularda kendi düşüncemizden uzak durmalı, soru kökü doğru anlaşılmalıdır. Mecazlı ifadeler ve simge sözcüklere dikkat edilmelidir. Bilgi sorularında ise konu iyice çalışılmalı, dil bilgisinin kuralları öğrenilmeli, bol kitap okunarak kelime dağarcığı zenginleştirilmelidir.

Kelimelerle bağlantılı sorularda cevaba götüren sözcüğü seçebilme, seçilen sözcüğün anlamına ulaşabilme bu tip soruların doğru cevaplarının bulunnması açısından gereklidir.

Cümlelerle ilgili sorularda, cümlenin ifade ettiği anlamı çıkarabilme ve bu anlamın diğer cümlelerle bağlantısını kurabilme bu tip sorular açısından önemlidir.
Paragraflarla ilgili sorularda ana ve yan düşünceleri belirleyebilme, bunun dışında düşünceyi geliştirme yollarını görebilme bu tip soruların doğru cevabına ulaşma açısından açısından önemlidir.

TÜRKÇE DERSİNE ÇALIŞMA

A) Derste

Türkçe dersi dinlenirken; öğretmenin anlattıkları dinlenmeli, önemli yerlerin altı çizilmelidir. Türkçe dersinde konular birbiri ile bağlantılıdır. Bu nedenle konular arasında köprü kurulmaya çalışılmalıdır. Derste öğretmenin verdiği örneklere yenileri eklenmeye çalışılmalıdır. Tüm sınavlarda soru sayısı en fazla olan ders olduğu için bu dersin önemi iyice kavranmalı ve önemsiz görülerek ihmal edilmemelidir.

B) Bireysel Çalışmalarda

Bireysel çalışmalarda işlenen konular evde tekrar edilmeli ve bolca soru çözülmeli, anlaşılmayan yerler kitaplardan bir kez daha çalışılmalıdır.
Çokça kitap okunmalı ve yorum gücü geliştirilmeye çalışılmalıdır.

Kavram, yargı ve düşünce seviyesinde dil gelişimini sağlayacak alıştırmalar yapılmalı, konular gözden geçirilmelidir. Konu içeriklerinin çözülen soru sayısından daha önemli olduğu unutulmamalıdır.

Türkçe Dersine Çalışma Yöntemleri Hakkında Sorularınızı ve Yorumlarınızı Hemen Yazabilirsiniz

7 yorum

  1. Çok işime yaradı bir de Türkçe dersine nasıl çalışılır ben de bir şey söyleyeyim. Eğer kitap gazete dergi okumuyorsanız her zaman zor öğrenirsiniz Türkçeyi, okuyun onun için!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.