Türk Alfabesinin Kabulü

Alfabenin kabulü hakkında bilgi, Türk alfabesinin kabulü ne zaman nasıl oldu kısaca

ALFABENİN KABULÜ
(İnkılap Tarihi)Okuma ve yazmadaki güçlüğü yenme ve Türk diline daha uygun bir harf siste­minin benimsenmesi çabalarının 1 Ekim 1928’de ulaşılan sonucu. Arap harflerinin yerine Latin harflerine dayalı bir alfabenin geçerli olması için Cumhuriyetle birlikte birçok çalışma yapıldıysa da bu konudaki gerçek resmî hazırlıklar 1928 yılı başların­da başladı. Mustafa Kemal 8 Haziran 1928’de Cumhuriyet Halk Fırkası’nın Sarayburnu’nda düzenlediği bir eğlence ge­cesinde halka “yeni Türk harflerini” açık­ladı.29 harften oluşan yeni alfabe Türk di­linin bütün seslerini karşılamaktaydı. 1 Ekim 1928’de de 1353 sayılı Yeni Harfle­rin Kabulü Yasası çıktı. Mustafa Kemal’in emriyle tüm milletvekilleri yeni harfleri ta­nıtmak için yurt gezilerine çıktılar. Hızla eğitim ve okuma yazma seferberliği baş­latıldı, 1 Ocak 1929’da Millet Mektepleri açıldı. Böylece yeni devletin oluşumunda en büyük adımlardan biri daha atılmış ol­du.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.