Truncate İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Truncate İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Truncate Nedir?

Truncate kelimesi, bir şeyin kesilerek veya kısaltılarak belirli bir uzunluğa indirgenmesi anlamına gelir. Bu kelime, genellikle bilgisayar programlama veya veritabanı işlemleri gibi teknik alanlarda sık kullanılır.

Örnek cümleler:

 1. To save space in the database, we need to truncate the table. (Veritabanında yer açmak için, tabloyu kısaltmamız gerekiyor.)
 2. The file was too big, so I had to truncate it. (Dosya çok büyüktü, bu yüzden onu kısaltmak zorunda kaldım.)
 3. Truncate the decimal places to two. (Ondalık basamakları ikiye indirin.)
 4. The program automatically truncates any excess characters in the input. (Program girdideki fazla karakterleri otomatik olarak kısaltır.)
 5. We cannot truncate the main database, only the backups. (Ana veritabanını kısaltamayız, sadece yedekleri kısaltabiliriz.)
 6. Please truncate the text to fit it on the page. (Lütfen sayfaya sığdırmak için metni kısaltın.)
 7. Truncating the table will delete all its data. (Tabloyu kısaltmak, tüm verileri siler.)
 8. I need to truncate the string to 10 characters. (Diziyi 10 karaktere indirmem gerekiyor.)
 9. Truncate the leading zeros from the number. (Sayıdaki baştaki sıfırları kısaltın.)
 10. We can truncate the log file to free up disk space. (Disk alanı boşaltmak için günlük dosyasını kısaltabiliriz.)
 11. Truncating the URL will remove the query string. (URL’yi kısaltmak, sorgu dizesini kaldıracaktır.)
 12. The report is too long, so we need to truncate it. (Rapor çok uzun olduğu için onu kısaltmamız gerekiyor.)
 13. The text needs to be truncated to fit into the designated field. (Metnin belirlenen alana sığması için kısaltılması gerekiyor.)
 14. Truncate the number to the nearest whole number. (Sayıyı en yakın tam sayıya indirin.)
 15. The software truncates the file name to fit into the file system. (Yazılım, dosya adını dosya sistemi içine sığdırmak için kısaltır.)
 16. Truncate the floating-point number to three decimal places. (Virgülden sonra üç ondalık basamağı olan sayıyı kısaltın.)
 17. We cannot truncate the database while there are active connections. (Etkin bağlantılar varken veritabanını kısaltamayız.)
 18. Truncate the data after the 50th row. (50. satırdan sonra verileri kısaltın.)
 19. The SQL command to truncate the table is “TRUNCATE TABLE”. (Tabloyu kısaltmak için SQL komutu “TRUNCATE TABLE” dir.)
 20. Truncate the image size to reduce its file size. (

Görsel dosyanın boyutunu azaltmak için resim boyutunu kısaltın.)

Türkçe karşılıklar:

 1. kısaltmak
 2. kısaltmak
 3. indirmek
 4. kısaltmak
 5. kısaltmak
 6. kısaltmak
 7. kısaltmak/silmek
 8. indirmek
 9. kısaltmak
 10. kısaltmak
 11. kısaltmak
 12. kısaltmak
 13. kısaltmak
 14. indirmek
 15. kısaltmak
 16. indirmek
 17. kısaltmak
 18. indirmek
 19. tabloyu kısaltmak
 20. kısaltmak.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.