Truce İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Truce İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Truce Nedir?


Truce kelimesi Türkçe’de “ateşkes, geçici barış, mütareke” gibi anlamlara gelir. İki taraf arasında bir anlaşma yapılarak, çatışmaların belirli bir süreliğine durdurulması anlamında kullanılır.

Örnek Cümleler:


1. We called for a truce to allow for humanitarian aid to reach the war-torn region. (İnsani yardımın savaşın harap ettiği bölgeye ulaşmasına izin vermek için ateşkes çağrısı yaptık.)
2. The two countries agreed to a truce, ending the decades-long conflict. (İki ülke, onlarca yıldır süren çatışmayı sonlandıran bir ateşkes konusunda anlaştı.)
3. The truce allowed the soldiers to bury their dead and tend to their wounded. (Ateşkes, askerlerin ölülerini gömmelerine ve yaralılarına bakmalarına olanak tanıdı.)
4. The truce lasted for three days, during which negotiations were held to try to reach a permanent peace agreement. (Ateşkes üç gün boyunca sürdü ve bu süre zarfında kalıcı bir barış anlaşması sağlamak için müzakereler yapıldı.)
5. Despite the truce, both sides remained wary of each other and tensions remained high. (Ateşkese rağmen, her iki taraf da birbirlerine karşı temkinli kaldı ve gerilim yüksek kaldı.)
6. The truce was broken when one side launched a surprise attack on the other. (Bir tarafın diğerine sürpriz bir saldırı başlatmasıyla ateşkes bozuldu.)
7. The truce allowed the civilians in the war zone to evacuate to safer areas. (Ateşkes, savaş bölgesindeki sivillerin daha güvenli alanlara tahliye edilmesine izin verdi.)
8. The truce was welcomed by the international community as a step towards lasting peace in the region. (Ateşkes, bölgede kalıcı bir barışa doğru bir adım olarak uluslararası toplum tarafından memnuniyetle karşılandı.)
9. The two sides are scheduled to meet next week to discuss the terms of the truce. (İki taraf da ateşkesin koşullarını tartışmak üzere önümüzdeki hafta buluşacaklar.)
10. The truce gave the civilians a much-needed break from the constant fighting and shelling. (Ateşkes, sivil halka sürekli savaş ve top atışlarından bir mola verdi.)
11. The truce was violated when one side refused to withdraw its troops from a disputed area. (Ateşkes, bir tarafın tartışmalı bir bölgeden askerlerini çekmeyi reddetmesiyle ihlal edildi.)
12. The truce was extended for another week, in the hopes that a permanent peace agreement could be reached. (Ateşkes bir hafta daha uzatıldı, kalıcı bir barış anla

  1. The truce was enforced by a neutral peacekeeping force, which monitored both sides to ensure compliance. (Ateşkes, her iki tarafın da uyum sağlamasını sağlamak için izleyen tarafsız bir barış gücü tarafından uygulandı.)
  2. The truce allowed for the delivery of much-needed medical supplies to the war-torn region. (Ateşkes, harap bölgeye çok ihtiyaç duyulan tıbbi malzemelerin teslim edilmesine olanak tanıdı.)
  3. The truce was announced after months of intense fighting had left thousands dead and displaced millions. (Ateşkes, binlerce kişinin öldüğü ve milyonlarca kişinin yerinden edildiği yoğun çatışmaların ardından ilan edildi.)
  4. The truce was a small glimmer of hope in an otherwise bleak situation. (Ateşkes, başka türlü karamsar bir durumda küçük bir umut ışığıydı.)
  5. The truce was seen as a victory for diplomacy and a defeat for violence. (Ateşkes, diplomasi için bir zafer ve şiddet için bir yenilgi olarak görüldü.)
  6. The truce allowed for the safe return of refugees who had fled the conflict. (Ateşkes, çatışmadan kaçan mültecilerin güvenli bir şekilde geri dönmesine izin verdi.)
  7. The truce was shattered when a suicide bomber targeted a civilian market, killing dozens. (Ateşkes, bir intihar bombacısının sivil bir pazarı hedef aldığı ve onlarca kişinin öldüğü bir saldırıyla parçalandı.)
  8. The truce was reluctantly accepted by both sides, who were tired of the constant fighting and wanted a respite. (Ateşkes, sürekli savaşın yorgunluğunu yaşayan ve bir mola isteyen her iki taraf da isteksizce kabul edildi.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.