Trifling İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Trifling İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Trifling

Trifling, “önemsiz” veya “önemsizce” anlamına gelen bir sıfattır.

Örnek cümleler:

 1. She spent the whole day doing trifling tasks. (O, tüm gün önemsiz işler yaparak geçirdi.)
 2. I don’t want to waste my time on such a trifling matter. (Böyle önemsiz bir konuda zamanımı harcamak istemiyorum.)
 3. He’s always making trifling comments that nobody cares about. (O, kimseyi ilgilendirmeyen önemsiz yorumlar yapar.)
 4. The CEO was annoyed by the trifling mistakes made by his employees. (CEO, çalışanlarının yaptığı önemsiz hatalardan rahatsız oldu.)
 5. She couldn’t believe that he was upset over such a trifling issue. (O, böyle önemsiz bir konuda üzgün olduğuna inanamadı.)
 6. Don’t waste your time on trifling matters. (Önemsiz konulara zamanınızı harcamayın.)
 7. He dismissed her trifling concerns without really listening to her. (O, gerçekten onu dinlemeden önemsiz endişelerini reddetti.)
 8. The judge dismissed the case due to its trifling nature. (Hakim, konunun önemsiz oluşu nedeniyle davayı reddetti.)
 9. She found the whole situation trifling and amusing. (O, tüm durumu önemsiz ve eğlenceli buldu.)
 10. His comments were so trifling that nobody even bothered to respond. (Onun yorumları o kadar önemsizdi ki kimse bile yanıt vermedi.)
 11. It’s amazing how people can get worked up over such trifling matters. (İnsanların böyle önemsiz konulara nasıl takılabildiği şaşırtıcı.)
 12. She was offended by his trifling gesture. (O, onun önemsiz jestinden rahatsız oldu.)
 13. The company refused to deal with trifling complaints. (Şirket, önemsiz şikayetlerle ilgilenmeyi reddetti.)
 14. I can’t believe you’re arguing over something so trifling. (Böyle önemsiz bir şey üzerinde tartıştığına inanamıyorum.)
 15. She dismissed his trifling attempts at flirting. (O, onun önemsiz flört denemelerini reddetti.)
 16. He didn’t want to waste time on such a trifling matter. (O, böyle önemsiz bir konuda zaman kaybetmek istemedi.)
 17. The company’s financial troubles were not caused by trifling mistakes. (Şirketin mali sıkıntıları önemsiz hatalardan kaynaklanmamıştı.)
 18. She was surprised by the trifling amount of money he had spent. (O, harcadığı önemsiz miktardaki paraya şaşırdı.)
 19. He made a trifling error that cost him the game. (O, kendisine oyunu kaybettiren önemsiz bir hata yaptı.)
 20. The company’s CEO refused to deal with trifling matters and only focused on major issues. (Şirketin CEO’su, önemsiz konularla ilgilenm

mek yerine, sadece büyük sorunlara odaklandı.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.