Traverse İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Traverse İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Traverse Nedir?


Traverse, “geçmek, aşmak” anlamına gelen bir fiildir.

Örnek cümleler:

 1. I had to traverse a dangerous path to get to the top of the mountain. (Dağın tepesine çıkmak için tehlikeli bir yol kat etmek zorunda kaldım.)
 2. The ship will traverse the Pacific Ocean in three weeks. (Gemimiz üç haftada Pasifik Okyanusu’nu geçecek.)
 3. The hikers were able to traverse the rocky terrain without any injuries. (Dağcılar, kayalık araziyi herhangi bir yaralanma olmadan geçebildiler.)
 4. The robot was programmed to traverse long distances in search of resources. (Robot, kaynak arayışında uzun mesafeleri kat etmek için programlanmıştı.)
 5. It took us several hours to traverse the entire city by foot. (Tüm şehri yürüyerek kat etmek için bize birkaç saat gerekliydi.)
 6. The explorer had to traverse the dense jungle to reach the hidden temple. (Kaşif, gizli tapınağa ulaşmak için yoğun ormanı geçmek zorunda kaldı.)
 7. The team had to traverse a treacherous river to reach the other side. (Ekip, diğer tarafa ulaşmak için tehlikeli bir nehri aşmak zorunda kaldı.)
 8. The climber had to traverse a narrow ridge to reach the summit of the mountain. (Tırmanıcı, dağın zirvesine ulaşmak için dar bir sırtı geçmek zorundaydı.)
 9. The astronauts had to traverse a vacuum in space to reach the space station. (Astronotlar, uzayda bir vakumu geçerek uzay istasyonuna ulaşmak zorundaydı.)
 10. The trekking group had to traverse a steep slope to reach the valley below. (Trekking grubu, alttaki vadie ulaşmak için dik bir yamaçı aşmak zorundaydı.)
 11. The vehicle was able to traverse the rough terrain with ease. (Araç, zorlu araziyi kolayca geçebildi.)
 12. The mountain climber had to traverse a glacier to reach the summit. (Dağcı, zirveye ulaşmak için buzulun üzerinden geçmek zorundaydı.)
 13. The explorer had to traverse a dense forest filled with dangerous animals. (Kaşif, tehlikeli hayvanlarla dolu yoğun bir ormanı geçmek zorundaydı.)
 14. The marathon runner was able to traverse the entire course in just over two hours. (Maraton koşucusu, tüm parkuru iki saatten biraz fazla sürede kat edebildi.)
 15. The hikers had to traverse a narrow path along the cliff face. (Dağcılar, uçurum yüzündeki dar bir patikayı geçmek zorundaydılar.)
 16. The ship had to traverse a canal to reach the port. (Gemimiz, limana ulaşmak için bir kanalı geçmek zorundaydı.)
 17. The astronaut had to traverse the surface of the moon to collect samples. (Astronot, ör

nek toplamak için ayın yüzeyini geçmek zorundaydı.)
18. The mountaineers had to traverse a dangerous icefall to reach the peak. (Dağcılar, zirveye ulaşmak için tehlikeli bir buzul çığlı geçmek zorundaydılar.)

 1. The expedition had to traverse a dense jungle filled with poisonous plants. (Keşif ekibi, zehirli bitkilerle dolu yoğun bir ormanı geçmek zorundaydı.)
 2. The hiker had to traverse a rickety bridge to cross the river. (Yürüyüşçü, nehrin karşı tarafına geçmek için çürük bir köprüyü geçmek zorundaydı.)

(Türkçe karşılıklar koyu yazılmıştır.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.