Transform İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Transform İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Transform İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Transform, Türkçe anlamıyla dönüştürmek veya değiştirmek anlamına gelir. İngilizce cümlelerde sık sık kullanılan bir fiildir.

 1. The company plans to transform its business model. (Şirket, iş modelini dönüştürmeyi planlıyor.)
 2. The new technology will transform the way we live. (Yeni teknoloji, yaşam biçimimizi dönüştürecek.)
 3. The caterpillar transforms into a butterfly. (Tırtıl, kelebek haline dönüşür.)
 4. She transformed her appearance with makeup. (Makyajla görünümünü değiştirdi.)
 5. The artist transformed the room into a beautiful gallery. (Sanatçı, odanın güzel bir galeriye dönüşmesini sağladı.)
 6. The education system needs to be transformed to meet modern needs. (Eğitim sistemi, modern ihtiyaçları karşılamak için dönüştürülmeli.)
 7. The storm transformed the peaceful beach into a chaotic mess. (Fırtına, huzurlu plajı karmaşık bir hale dönüştürdü.)
 8. The chef transformed the basic ingredients into a gourmet meal. (Şef, temel malzemeleri gurme yemeğe dönüştürdü.)
 9. She transformed her body through exercise and healthy eating. (Egzersiz ve sağlıklı beslenmeyle vücudunu dönüştürdü.)
 10. The city plans to transform the old warehouse into a cultural center. (Şehir, eski depoyu kültür merkezine dönüştürmeyi planlıyor.)
 11. The movie transformed the book into a visual masterpiece. (Film, kitabı görsel bir başyapıta dönüştürdü.)
 12. The invention transformed the way we communicate. (Buluş, iletişim şeklimizi dönüştürdü.)
 13. The company hopes to transform the industry with its innovative product. (Şirket, yenilikçi ürünüyle endüstriyi dönüştürmeyi umuyor.)
 14. She transformed her old jeans into a trendy skirt. (Eski kot pantolonlarını şık bir eteğe dönüştürdü.)
 15. The teacher tried to transform the students’ attitudes towards learning. (Öğretmen, öğrenmeye yönelik öğrenci tutumlarını dönüştürmeye çalıştı.)
 16. The renovation transformed the run-down house into a beautiful home. (Restorasyon, köhne evi güzel bir eve dönüştürdü.)
 17. The music transformed the atmosphere of the party. (Müzik, parti atmosferini dönüştürdü.)
 18. The company transformed its production process to be more sustainable. (Şirket, daha sürdürülebilir olmak için üretim sürecini dönüştürdü.)
 19. The new CEO transformed the struggling company into a profitable one. (Yeni CEO, mücadele ed

erek olan şirketi karlı hale dönüştürdü.)
20. The therapy transformed her mental health and improved her quality of life. (Terapi, zihinsel sağlığını dönüştürdü ve yaşam kalitesini artırdı.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.