Transcript İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Transcript İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Transcript

Transcript, bir olayın veya etkinliğin kelime kelime veya ayrıntılı olarak yazıya dökülmüş halidir.

Örnek Cümleler:

 1. The police officer requested a transcript of the suspect’s interrogation.
  (Polis memuru, şüphelinin sorgusunun bir transkriptini istedi.)

 2. The university provides transcripts to students upon request.
  (Üniversite öğrencilerine istek üzerine transkript sağlar.)

 3. She carefully reviewed the transcript of her job interview.
  (İş görüşmesinin transkriptini dikkatlice inceledi.)

 4. The transcript showed that the witness had lied on the stand.
  (Transkript, tanığın duruşmada yalan söylediğini gösterdi.)

 5. The court reporter typed up a transcript of the trial.
  (Mahkeme muhabiri duruşmanın bir transkriptini yazdı.)

 6. The podcast included a transcript of the interview for those who prefer to read instead of listening.
  (Podcast, dinlemek yerine okumayı tercih edenler için röportajın bir transkriptini içeriyordu.)

 7. The transcription service charges by the minute for creating a transcript.
  (Transkripsiyon hizmeti, bir transkript oluşturmak için dakika başına ücret alır.)

 8. The professor handed out transcripts of the lecture to all the students.
  (Profesör dersin transkriptlerini tüm öğrencilere dağıttı.)

 9. The company requested a transcript of the focus group discussion to analyze the feedback.
  (Şirket geri bildirimi analiz etmek için bir odak grup tartışmasının bir transkriptini istedi.)

 10. The transcript of the trial was used as evidence in the appeal case.
  (Duruşmanın transkripti, temyiz davasında kanıt olarak kullanıldı.)

 11. The TV show provided a transcript of the interview on their website.
  (TV şovu röportajın bir transkriptini web sitesinde sağladı.)

 12. The student needed a transcript of her grades for her scholarship application.
  (Öğrenci burs başvurusu için notlarının bir transkriptine ihtiyaç duydu.)

 13. The podcast host read a transcript of the listener’s voicemail message.
  (Podcast sunucusu dinleyicinin sesli mesajının bir transkriptini okudu.)

 14. The journalist used the transcript of the speech to write her article.
  (Gazeteci konuşmanın transkriptini kullanarak makalesini yazdı.)

 15. The meeting minutes were recorded and later turned into a transcript.
  (Toplantı tutanakları kaydedildi ve daha sonra bir transkripte dönüştürüldü.)

 16. The court ordered the release of the transcript to the media.
  (Mahkeme transkriptin medyaya yayınlanmasını emretti.)

 17. The medical transcriptionist typed up a transcript of the doctor’s notes.
  (Tıbbi transkripsiyoncu doktor notlarının bir transkriptini yazdı.)

 18. The film production company needed a transcript of the script for the actors.
  (Film yapım şirketi oyuncular için senary

nin bir transkriptine ihtiyaç duydu.)

 1. The court stenographer created a transcript of the court proceedings.
  (Mahkeme stenografi, mahkeme sürecinin bir transkriptini oluşturdu.)

 2. The webinar included a transcript of the presentation for accessibility purposes.
  (Webinar, erişilebilirlik amaçları için sunumun bir transkriptini içeriyordu.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.