Tower İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Tower İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Tower (Kule)

Tower kelimesi Türkçe dilinde kule anlamına gelir. Genellikle büyük ve yüksek yapılara atıfta bulunmak için kullanılır.

 1. The Eiffel Tower is a famous landmark in Paris. (Eiffel Kulesi, Paris’teki ünlü bir simgedir.)
 2. The tower of the castle was visible from far away. (Kale kulesi uzaktan görülebiliyordu.)
 3. The clock tower chimes every hour. (Saat kulesi her saat başında çan çalar.)
 4. The telecommunications tower provides mobile phone coverage for the whole city. (Telekomünikasyon kulesi, şehrin tamamı için mobil telefon kapsama alanı sağlar.)
 5. The tower of cards collapsed with a gust of wind. (Kart kuleleri rüzgarla yıkıldı.)
 6. The tower crane lifted the heavy steel beams with ease. (Kule vinç ağır çelik kirişleri kolayca kaldırdı.)
 7. The water tower supplies clean water to the surrounding area. (Su kulesi, çevre bölgeye temiz su sağlar.)
 8. The observation tower provided a stunning view of the surrounding landscape. (Gözetleme kulesi, çevredeki manzarayı muhteşem bir şekilde sunuyordu.)
 9. The lighthouse tower guided ships safely to shore. (Deniz feneri kulesi gemileri güvenli bir şekilde kıyıya yönlendirdi.)
 10. The tower fan kept the room cool on hot summer days. (Kule vantilatör, sıcak yaz günlerinde odanın serin kalmasını sağladı.)
 11. The bell tower rang out across the city, signaling the start of the New Year. (Çan kulesi, Yeni Yıl’ın başlangıcını işaret ederek şehirde yankılandı.)
 12. The radio tower transmitted the signal across the airwaves. (Radyo kulesi, sinyali radyo dalgaları aracılığıyla iletti.)
 13. The TV tower broadcasted the news to millions of viewers. (TV kulesi, milyonlarca izleyiciye haberleri yayınladı.)
 14. The tower block housed hundreds of families in its many apartments. (Kule apartman yüzlerce aileyi konaklatabiliyordu.)
 15. The ancient tower stood as a testament to the engineering skill of past civilizations. (Antik kule, geçmiş medeniyetlerin mühendislik becerilerinin bir kanıtı olarak ayakta durdu.)
 16. The rocket tower launched the spacecraft into orbit. (Roket kulesi, uzay aracını yörüngeye fırlattı.)
 17. The medieval tower was used as a defensive structure during times of war. (Ortaçağ kulesi, savaş zamanlarında savunma yapısı olarak kullanılırdı.)
 18. The watchtower provided a vantage point for guarding the border. (Gözetleme kulesi, sınırı korumak için bir gözcü noktası sağladı.)
 19. The transmission tower transmitted the radio signal to the far reaches of the country. (Verici kulesi
 1. The transmission tower transmitted the radio signal to the far reaches of the country. (Verici kulesi, radyo sinyalini ülkenin uzak bölgelerine iletti.)
 2. The tower in the center of the amusement park was a popular attraction for visitors. (Eğlence parkındaki merkez kule, ziyaretçiler için popüler bir cazibe merkeziydi.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.