Textbook İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Textbook İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Textbook (Ders kitabı)

Textbook, öğrenim amaçlı yazılmış kitaplardır. Genellikle okullar, üniversiteler, kurslar ve diğer eğitim kurumları tarafından kullanılırlar.

 1. I always buy my textbooks at the beginning of the semester. (Ders dönemi başında daima ders kitaplarımı alırım.)
 2. The professor assigned us a lot of reading from the textbook. (Profesör, ders kitabından çok şey okumamızı istedi.)
 3. I left my textbook in my locker and now I can’t study for the exam. (Ders kitabımı dolabımda unuttum ve şimdi sınav için çalışamıyorum.)
 4. The textbook for this class is very expensive. (Bu dersin kitabı çok pahalı.)
 5. I need to photocopy a chapter from the textbook. (Ders kitabından bir bölümü fotokopi etmem gerekiyor.)
 6. The textbook explains the concept in a clear and concise way. (Ders kitabı, kavramı açık ve özlü bir şekilde açıklıyor.)
 7. The textbook is written by a well-known expert in the field. (Ders kitabı, alanda tanınmış bir uzman tarafından yazılmıştır.)
 8. You can find the answer to that question in the textbook. (O sorunun cevabını ders kitabında bulabilirsiniz.)
 9. The textbook has a lot of exercises to help you practice. (Ders kitabı, pratik yapmanıza yardımcı olacak birçok alıştırmaya sahiptir.)
 10. The textbook is organized into chapters that cover different topics. (Ders kitabı, farklı konuları ele alan bölümlere ayrılmıştır.)
 11. The textbook includes a glossary at the end to define key terms. (Ders kitabı, temel terimleri tanımlamak için sonunda bir sözlük içerir.)
 12. I found a mistake in the textbook and pointed it out to the teacher. (Ders kitabında bir hata buldum ve öğretmene söyledim.)
 13. The textbook is available in both print and digital formats. (Ders kitabı, hem basılı hem de dijital formatlarda mevcuttur.)
 14. I need to buy a new textbook because I lost mine. (Kitabımı kaybettiğim için yeni bir ders kitabı almam gerekiyor.)
 15. The textbook is required reading for this course. (Bu ders için ders kitabı zorunlu okuma materyalidir.)
 16. The textbook covers the history of the ancient world. (Ders kitabı, antik dünyanın tarihini ele almaktadır.)
 17. The teacher recommended a few supplementary textbooks for further reading. (Öğretmen, daha fazla okuma için birkaç ek ders kitabı önerdi.)
 18. The textbook is full of helpful illustrations and diagrams. (Ders kitabı, yararlı çizimler ve diyagramlarla doludur.)
 19. The textbook provides a detailed explanation of the scientific method. (Ders kitabı, bilimsel yönt

önün ayrıntılı bir açıklamasını sunmaktadır.)
20. The textbook has a table of contents to help you find what you need. (Ders kitabı, ihtiyacınız olanı bulmanıza yardımcı olmak için bir içindekiler tablosuna sahiptir.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.