Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/ders/public_html/wp-includes/script-loader.php on line 2781
Terkib-i Bent Nedir - Eğitim Platformu
Web sitemize hoşgeldiniz, 06 Temmuz 2022

Terkib-i Bent Nedir

Bu sayfamızda terkib-i bent nedir sorusunun cevabını vererek terkib-i bent örnekleri hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

Divan edebiyatı nazım şekillerindendir. Kafiyelenişi gazel gibidir. Hane adı verilen bölümlerden meydana gelmektedir. Her hane 5-10 beyitlik parçalardan ibarettir. Hane sayısı ise 5-12 arasında değişmektedir. Haneler her defasında değişen vasıta beyitleri ile birbirine bağlanmaktadır. Vasıta beyitleri her bendin sonunda farklıdır. Vasıta beyti her bendin sonunda aynı buna terci-i bent adı verilmektedir. Şair mahlasını son bölümde dile getirmektedir.

Terkib-i bentlerde sosyal meseleler, din, ahlak, tasavvuf, felsefe gibi konular anlatılmaktadır. Her bentte farklı konular da ele alınabilir. Divan edebiyatında Bağdatlı Ruhi, Tanzimat edebiyatında Ziya paşa terkib-i bent yazan başlıca şairlerimizdir.

Terkib-i Bent

Bir katre içen çeşme-i pür-hûn-ı fenâdan

Bâşın alamaz bir dahi bârân-ı belâdan

 

Âsûde olam dersen eger gelme cihâne

Meydâne düşen kurtulamaz seng-i kazâdan

 

Sâbit-kadem ol merkez-i me’mûn-ı rızâda

Vâreste olup dâire-i havf u recâdan

 

Dursun kef-i hükmünde terâzû-yı adâlet

Havfın var ise mahkeme-i rûz-ı cezâdan

 

Her kim ki arar bûy-ı vefâ tab’-ı beşerde

Benzer ana kim devlet umar zıll-ı hümâdan

 

Bî-baht olanın bağına bir katresi düşmez

Bârân yerine dürr ü güher yağsa semâdan

 

Erbâb-ı kemâli çekemez nâkıs olanlar

Rencîde olur dîde-i huffâş ziyâdan

 

Her âkile bir derd bu âlemde mukarrer

Râhat yaşamış var mı gürûh-ı ukalâdan

 

Hâlletmediler bu lügâzın sırrını kimse

Bin kâfile geçdi hükemâdan fuzalâdan

 

Kıl san’at-ı Üstâd’ı tahayürle temâşâ

Dem urma eger ârif isen çûn ü çerâdan

 

İdrâk-i me’âli bu küçük akla gerekmez

Zîrâ bu terâzû o kadar sıkleti çekmez

Ziya Paşa

Terkib-i Bent Özellikleri Hakkında Görüşlerinizi Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/ders/public_html/wp-includes/script-loader.php on line 2781