Tarihi Kırkpınar Güreşleri Hakkında Bilgi

Kırkpınar Güreşleri Nerede Yapılır

Kırkpınar Güreşleri, her yıl Edirne’nin Sarayiçi yöresinde düzenlenen geleneksel yağlı güreş karşılaşmaları. Söylenceye göre Türklerin Rumeli’yi ele geçirmek üzere akınlar düzenlediği 14. yüzyılın ikinci yarı­sında Orhan Bey’in (Gazi) kardeşi Süley­man Paşa komutasında 40 asker, konakla­dıkları Ahırköy (bugün Yunanistan’da Sa- mona yakınında) çevresindeki bir çayırda güreş tutarlar. Gün boyu kıran kırana güreşmelerine karşın yenişemeyen ve so­nunda yorgunluktan ölen iki asker, arkadaş­larınca orada gömülür. Yıllar sonra iki güreşçinin mezarını ziyaret eden arkadaşları yakınlarda bir pınar görürler. Önceleri “Kırkların Pınarı” denen bu pınar daha sonra “Kırkpınar” olarak anılır. Bu arada iki güreşçinin anısına her yıl güreşler düzen­lenmeye başlanır.

kirkpinar

Kırkpınar Güreşleri Tarihi

Geleneksel olarak Hıdrellez’den üç gün önce (günümüzde temmuz ayının ilk yarısın­da) başlayan Kırkpınar Güreşleri’nin düzenlenmesini “Kırkpınar ağası” denen eski bir pehlivan üstlenirdi. Günümüzde ise açık artırmaya çıkarılan bir koça en çok parayı veren “Kırkpınar ağası” seçilir ve ertesi yılın güreşleri onun sorumluluğunda düzen­lenir. Pehlivanları izleyicilere, bir yandan peşrev söyleyen bir cazgır tanıtır. Pehlivan­lar kispet giyer ve baştan aşağı zeytinyağıyla sıvanırlar. Yağlı güreşte pehlivanlar genel­likle şu boylarda (kategori) güreşirler: Toz­koparan (12-15 yaş), deste küçük boy, deste orta boy, deste büyük boy, küçük orta küçük boy, küçük orta büyük boy, büyük orta (küçük orta büyük boy birincileri), başaltı (büyük orta birincileri) ve baş (başal­tı birincileri). Baş güreşlerde pehlivanın kilosuna bakılmaz. Karşılaşmalar bir pehli­vanın yenilmesi ya da pes etmesiyle biter. Baş güreşlerin birincisine “başpehlivan” unvanı ve altın kemer ödülü verilir. Üç yıl üst üste başpehlivan olan, altın kemere sürekli sahip olur.

1361’de başladığı öne sürülmekteyse de başlangıç tarihi tam olarak bilinmeyen Kırk­pınar Güreşleri 19. yüzyılda büyük ilgi gör­meye başladı. Bu dönemde 27 yıl üst üste başpehlivan olan Kel Aliço ile Koca Yusuf, Çolak Mümin, Adalı Halil, Katrancı Hali! ve Kurtdereli Mehmet gibi pehlivanlar Kırkpı­nar Güreşleri’nin efsaneleşen adlan oldular.

1 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.