Subjugate İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Subjugate İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Subjugate İle İlgili Cümleler

Türkçe Anlamı: Birinin otoritesini veya gücünü azaltmak veya ortadan kaldırmak.

Örnek Cümleler:

 1. The colonizers sought to subjugate the native population. (Sömürgeciler yerli halkı zaptetmeye çalıştı.)
 2. It is not right to subjugate women to men. (Kadınları erkeklere boyun eğdirmek doğru değildir.)
 3. He had to subjugate his own desires for the sake of his family. (Ailesi için kendi isteklerini bastırmak zorunda kaldı.)
 4. The dictator used force to subjugate his people. (Diktatör halkını zaptetmek için güç kullandı.)
 5. The company sought to subjugate its competitors by lowering prices. (Şirket rakiplerini fiyatları düşürerek zaptetmeye çalıştı.)
 6. It is wrong to subjugate animals for human entertainment. (Hayvanları insan eğlencesi için boyun eğdirmek yanlıştır.)
 7. The conquerors subjugated the conquered people and imposed their culture on them. (Fetihçiler fethedilen halkı zapt ettiler ve kültürlerini onlara dayattılar.)
 8. She refused to subjugate her principles for the sake of her career. (Kariyeri için prensiplerini feda etmeyi reddetti.)
 9. The boss tried to subjugate his employees by threatening to fire them. (Patron işçilerini kovmakla tehdit ederek onları zapt etmeye çalıştı.)
 10. The government sought to subjugate the rebellious province by sending in the army. (Hükümet orduyu göndererek isyankar eyaleti zaptetmeye çalıştı.)
 11. The tribe was subjugated by a more powerful neighboring tribe. (Kabile daha güçlü bir komşu kabilesi tarafından zapt edildi.)
 12. The teacher tried to subjugate his students by belittling them. (Öğretmen öğrencilerini küçük düşürerek onları zapt etmeye çalıştı.)
 13. The emperor subjugated the neighboring kingdoms and expanded his empire. (İmparator komşu krallıkları zapt etti ve imparatorluğunu genişletti.)
 14. The coach tried to subjugate his team by using fear tactics. (Antrenör korku taktikleri kullanarak takımını zapt etmeye çalıştı.)
 15. The conqueror’s aim was to subjugate the entire continent. (Fetihçinin amacı tüm kıtayı zapt etmekti.)
 16. The oppressors sought to subjugate the oppressed people through violence. (Baskı yapanlar şiddet yoluyla ezilen halkı zapt etmeye çalıştılar.)
 17. She refused to subjugate herself to her husband’s control. (Kocasının kontrolüne boyun eğmeyi reddetti.)
 18. The king subjugated the rebellious nobles and maintained his power. (K

ralar:
19. The landlord sought to subjugate his tenants by raising the rent. (Ev sahibi, kirası artırarak kiracılarını zapt etmeye çalıştı.)

 1. The colonizers used religion as a tool to subjugate the native people. (Sömürgeciler, yerli halkı zapt etmek için dinleri bir araç olarak kullandılar.)

Türkçe Karşılıkları:

 1. Sömürgeciler yerli halkı zaptetmeye çalıştı.
 2. Kadınları erkeklere boyun eğdirmek doğru değildir.
 3. Ailesi için kendi isteklerini bastırmak zorunda kaldı.
 4. Diktatör halkını zaptetmek için güç kullandı.
 5. Şirket rakiplerini fiyatları düşürerek zaptetmeye çalıştı.
 6. Hayvanları insan eğlencesi için boyun eğdirmek yanlıştır.
 7. Fetihçiler fethedilen halkı zapt ettiler ve kültürlerini onlara dayattılar.
 8. Kariyeri için prensiplerini feda etmeyi reddetti.
 9. Patron işçilerini kovmakla tehdit ederek onları zapt etmeye çalıştı.
 10. Hükümet orduyu göndererek isyankar eyaleti zaptetmeye çalıştı.
 11. Kabile daha güçlü bir komşu kabilesi tarafından zapt edildi.
 12. Öğretmen öğrencilerini küçük düşürerek onları zapt etmeye çalıştı.
 13. İmparator komşu krallıkları zapt etti ve imparatorluğunu genişletti.
 14. Antrenör korku taktikleri kullanarak takımını zapt etmeye çalıştı.
 15. Fetihçinin amacı tüm kıtayı zapt etmekti.
 16. Baskı yapanlar şiddet yoluyla ezilen halkı zapt etmeye çalıştılar.
 17. Kocasının kontrolüne boyun eğmeyi reddetti.
 18. Kral isyankar soyluları zapt etti ve gücünü korudu.
 19. Ev sahibi, kirası artırarak kiracılarını zapt etmeye çalıştı.
 20. Sömürgeciler, yerli halkı zapt etmek için dinleri bir araç olarak kullandılar.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.