Stoutness İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Stoutness İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Stoutness Nedir?

Stoutness, aşırı kilolu olma durumunu ifade eden bir kelime olarak kullanılır. Kişinin vücut kitle indeksinin (VKİ) 30’un üzerinde olması durumunda stoutness olarak kabul edilir.

Örnek cümleler:

 1. Obesity is a serious health concern that affects millions of people worldwide. (Stoutness, dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen ciddi bir sağlık sorunudur.)
 2. She struggled with obesity for years before finally deciding to make a change. (Sonunda bir değişiklik yapmaya karar vermeden önce yıllar boyunca obeziteyle mücadele etti.)
 3. Obesity can increase the risk of developing many chronic diseases, including heart disease and diabetes. (Stoutness, kalp hastalığı ve diyabet gibi birçok kronik hastalığın gelişme riskini artırabilir.)
 4. It’s important to take steps to prevent obesity before it becomes a serious problem. (Ciddi bir sorun haline gelmeden önce stoutness’i önlemek için adımlar atmak önemlidir.)
 5. The rise in obesity rates has been attributed to changes in diet and lifestyle. (Stoutness oranındaki artış, beslenme ve yaşam tarzındaki değişikliklere bağlanmaktadır.)
 6. Many people with obesity struggle with feelings of shame and low self-esteem. (Stoutness sorunu olan birçok insan utanç ve düşük özsaygı duygularıyla mücadele eder.)
 7. Obesity is often caused by a combination of genetic, environmental, and lifestyle factors. (Stoutness genetik, çevresel ve yaşam tarzı faktörlerinin bir kombinasyonuyla sıklıkla ortaya çıkar.)
 8. Regular exercise and a healthy diet can help prevent and manage obesity. (Düzenli egzersiz ve sağlıklı bir diyet, stoutness’i önlemeye ve yönetmeye yardımcı olabilir.)
 9. Childhood obesity rates have been on the rise in many countries in recent years. (Son yıllarda birçok ülkede çocukluk çağı stoutness oranları artmaktadır.)
 10. Obesity can increase the risk of developing certain types of cancer, including breast and colon cancer. (Stoutness, meme ve kolon kanseri gibi belirli kanser türlerinin gelişme riskini artırabilir.)
 11. Obesity is a complex issue that requires a multifaceted approach to address. (Stoutness, ele alınması gereken çok yönlü bir karmaşık konudur.)
 12. The obesity epidemic has led to increased healthcare costs and reduced quality of life for many people. (Stoutness salgını, birçok insan için artan sağlık hizmeti maliyetleri ve düşen yaşam kalitesine neden olmuştur.)
 13. Obesity is more prevalent in certain populations, including those with lower incomes and education levels. (Stoutness, düşük gelir ve eğitim seviyesine sahip olanlar gibi belirli nüfus gruplarında daha yaygındır.)
 14. The stigma surrounding obesity can make it difficult for people to seek

treatment and support. (Stoutness etrafındaki damgalama, insanların tedavi ve destek aramasını zorlaştırabilir.)
15. Obesity can lead to sleep apnea, which is a serious sleep disorder that can cause breathing problems during sleep. (Stoutness, uykuda solunum problemlerine neden olabilen ciddi bir uyku bozukluğu olan uyku apnesine yol açabilir.)

 1. The obesity rate is higher in the United States than in many other countries. (Stoutness oranı, Amerika Birleşik Devletleri’nde birçok diğer ülkeden daha yüksektir.)
 2. Losing weight can help reduce the risk of obesity-related health problems. (Kilo vermek, stoutness ile ilişkili sağlık sorunlarının riskini azaltmaya yardımcı olabilir.)
 3. The obesity epidemic is a public health crisis that requires urgent action. (Stoutness salgını, acil eylem gerektiren bir halk sağlığı krizidir.)
 4. Obesity can lead to joint pain and other musculoskeletal problems. (Stoutness, eklem ağrısı ve diğer kas-iskelet sistemi sorunlarına neden olabilir.)
 5. Preventing and managing obesity requires a long-term commitment to healthy lifestyle habits. (Stoutness’i önlemek ve yönetmek, sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıklarına uzun vadeli bir bağlılık gerektirir.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.