Stodgy İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Stodgy İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Stodgy Nedir?


Stodgy, İngilizce bir sıfattır ve kelime anlamı olarak sıkıcı, sönük veya ilgi çekmeyen anlamlarına gelir.

Örnek Cümleler:

 1. The lecture was so stodgy that most of the students fell asleep. (Ders o kadar sıkıcıydı ki öğrencilerin çoğu uyudu.)
 2. I find classic literature stodgy and boring. (Klasik edebiyatı sıkıcı ve can sıkıcı bulurum.)
 3. The party was stodgy and lacked any kind of excitement. (Parti sıkıcıydı ve herhangi bir heyecan eksikliği vardı.)
 4. The professor’s lecture was stodgy and lacked any kind of enthusiasm. (Profesörün dersi sıkıcıydı ve herhangi bir coşku eksikliği vardı.)
 5. I hate going to stodgy restaurants where the food is bland and uninteresting. (Yemekleri tatsız ve ilginç olmayan sıkıcı restoranlara gitmekten nefret ediyorum.)
 6. The novel was stodgy and difficult to get through. (Roman sıkıcıydı ve bitirmesi zordu.)
 7. The movie was so stodgy that I almost fell asleep. (Film o kadar sıkıcıydı ki neredeyse uyuyakaldım.)
 8. The presentation was stodgy and lacked any kind of creativity. (Sunum sıkıcıydı ve herhangi bir yaratıcılık eksikliği vardı.)
 9. The party was full of stodgy old men who only talked about their past achievements. (Parti, sadece geçmiş başarılarından bahseden sıkıcı yaşlı adamlarla doluydu.)
 10. I find most museums to be stodgy and uninteresting. (Çoğu müzeyi sıkıcı ve ilgisiz bulurum.)
 11. The play was so stodgy that I left before it was over. (Oyun o kadar sıkıcıydı ki bitmeden önce ayrıldım.)
 12. The presentation lacked any kind of innovation and was stodgy. (Sunumda hiçbir yenilik yoktu ve sıkıcıydı.)
 13. The party was stodgy and lacked any kind of liveliness. (Parti sıkıcıydı ve herhangi bir canlılık eksikliği vardı.)
 14. The speech was stodgy and lacked any kind of passion. (Konuşma sıkıcıydı ve herhangi bir tutku eksikliği vardı.)
 15. I find most traditional art to be stodgy and boring. (Çoğu geleneksel sanatı sıkıcı ve sıkıcı bulurum.)
 16. The seminar was stodgy and lacked any kind of engagement from the audience. (Seminere katılımcılardan herhangi bir ilgi eksikliği vardı ve sıkıcıydı.)
 17. The meeting was stodgy and lacked any kind of creativity or innovation. (Toplantı sıkıcıydı ve herhangi bir yaratıcılık veya yenilik eksikliği vardı.)
 18. The book was stodgy and lacked any kind

of excitement or suspense. (Kitap sıkıcıydı ve herhangi bir heyecan veya gerilim eksikliği vardı.)
19. The art exhibit was stodgy and lacked any kind of modern flair. (Sanat sergisi sıkıcıydı ve herhangi bir modern tarz eksikliği vardı.)

 1. The teacher’s lesson was stodgy and lacked any kind of interaction or engagement with the students. (Öğretmenin dersi sıkıcıydı ve öğrencilerle herhangi bir etkileşim veya ilgi eksikliği vardı.)

Türkçe Karşılığı:

sıkıcı, sönük, ilgi çekmeyen.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.