Stern Sheets İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Stern Sheets İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Stern Sheets Nedir?

Stern sheets gemi yapısında bulunan ve geminin kıç kısmında yer alan güverteye bağlanan halat, zincir veya tel örgülerdir. Bu ögeler geminin manevra yapabilmesi ve demirlemesi sırasında kullanılırlar.

Örnek Cümleler:

1. The stern sheets are securely fastened to the ship’s deck. (Stern sheets geminin güvertesine sağlam bir şekilde bağlanmıştır.)
2. The sailors tightened the stern sheets before setting sail. (Denize açılmadan önce denizciler stern sheets’i sıkılaştırdılar.)
3. The captain gave the command to loosen the stern sheets. (Kaptan, stern sheets’i gevşetme emrini verdi.)
4. The crew members coiled the stern sheets neatly on the deck. (Mürettebat üyeleri stern sheets’i güverte üzerinde düzgün bir şekilde sarmışlardı.)
5. The boat was kept in position using the stern sheets. (Tekne, stern sheets kullanılarak yerinde tutuldu.)
6. The stern sheets were damaged during the storm. (Fırtına sırasında stern sheets hasar gördü.)
7. The ship’s captain inspected the condition of the stern sheets regularly. (Geminin kaptanı stern sheets’in durumunu düzenli olarak kontrol etti.)
8. The stern sheets were replaced with new ones before the ship’s next voyage. (Geminin bir sonraki seferi öncesinde stern sheets’ler yenileriyle değiştirildi.)
9. The sailors untied the stern sheets when the ship arrived at the port. (Gemi limana vardığında denizciler stern sheets’leri çözdü.)
10. The stern sheets were too loose, causing the ship to drift off course. (Stern sheets çok gevşekti, bu da geminin rotasından sapmasına neden oldu.)
11. The crew member adjusted the stern sheets to keep the ship steady. (Mürettebat üyesi gemiyi sabit tutmak için stern sheets’i ayarladı.)
12. The stern sheets were made of strong, durable material. (Stern sheets güçlü ve dayanıklı bir malzemeden yapılmıştı.)
13. The captain shouted to the crew to tighten the stern sheets during the storm. (Kaptan, fırtına sırasında mürettebata stern sheets’i sıkmaları için bağırdı.)
14. The ship’s movement was controlled using the stern sheets. (Geminin hareketi stern sheets kullanılarak kontrol ediliyordu.)
15. The stern sheets were coated with a layer of protective material to prevent wear and tear. (Stern sheets, aşınma ve yıpranmayı önlemek için koruyucu bir malzeme ile kaplanmıştı.)
16. The sailors attached the stern sheets to the bollards on the deck. (Denizciler stern sheets’i güverte üzerindeki bağlama direklerine bağladılar.)
17. The ship’s captain ordered the crew to adjust the stern sheets to compensate for the strong wind. (Geminin kaptanı, şiddetli rüzgarı telafi etmek için mürettebata stern

sheets’i ayarlamalarını emretti.)
18. The stern sheets were in good condition, despite years of use. (Yıllarca kullanılmış olsalar da, stern sheets iyi durumdaydı.)

  1. The crew member slipped and fell on the wet stern sheets. (Mürettebat üyesi ıslak stern sheets üzerinde kayıp düştü.)
  2. The ship’s engineer inspected the stern sheets and recommended some repairs. (Geminin mühendisi stern sheets’i kontrol etti ve bazı tamiratların yapılmasını önerdi.)

(Türkçe karşılıklarını parantez içinde yazdık)

Note: Stern sheets are an important part of a ship’s equipment and play a crucial role in the ship’s maneuvering and anchoring. Proper maintenance and inspection of stern sheets are essential for safe and efficient operation of a ship.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.