Squawk İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Squawk İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Squawk İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Türkçe Anlamı: “Squawk” kelimesi, genellikle uçaklarda kullanılan bir terimdir ve “uyarı, tehlike veya acil durum sinyali vermek” anlamına gelir.

 1. The pilot squawked the emergency code to air traffic control. (Pilot, acil durum kodunu hava trafik kontrolüne bildirdi.)
 2. The air traffic controller instructed the pilot to squawk a different code. (Hava trafik kontrolörü, pilota farklı bir kodu bildirmesini söyledi.)
 3. The air traffic controller heard a squawk from an unknown aircraft. (Hava trafik kontrolörü, bilinmeyen bir uçaktan bir uyarı sinyali duydu.)
 4. The pilot was required to squawk a transponder code before entering the airspace. (Pilot, hava sahasına girmeden önce bir transponder kodunu bildirmek zorundaydı.)
 5. The pilot forgot to squawk the assigned code, causing confusion among air traffic controllers. (Pilot, atandığı kodu bildirmeyi unuttu, bu da hava trafik kontrolörleri arasında karışıklığa neden oldu.)
 6. The squawk from the aircraft indicated a possible hijacking situation. (Uçaktan gelen sinyal, olası bir kaçırma durumunu işaret etti.)
 7. The air traffic controller asked the pilot to squawk ident to confirm their location. (Hava trafik kontrolörü, pilotun konumunu teyit etmek için ident sinyalini vermelerini istedi.)
 8. The squawk code for a general emergency is 7700. (Genel bir acil durum için kullanılan sinyal 7700’dür.)
 9. The air traffic controller noticed that the aircraft did not squawk their assigned code. (Hava trafik kontrolörü, uçağın atandığı kodu bildirmediğini fark etti.)
 10. The squawk from the aircraft was loud and clear, indicating a nearby danger. (Uçaktan gelen sinyal yüksek ve netti, yakındaki bir tehlikeyi işaret ediyordu.)
 11. The air traffic controller requested the pilot to squawk altitude. (Hava trafik kontrolörü, pilotun yüksekliğini bildirmesi için altitude sinyalini vermelerini istedi.)
 12. The squawk codes are used to identify and track aircraft on radar. (Sinyal kodları, radar üzerinde uçakları tanımlamak ve takip etmek için kullanılır.)
 13. The pilot squawked the code for an urgent situation, requesting immediate landing clearance. (Pilot, acil bir durum için kod vererek derhal iniş izni istedi.)
 14. The air traffic controller ordered the aircraft to squawk a different code due to potential interference with other planes. (Hava trafik kontrolörü, diğer uçaklarla potansiyel bir karışıklık nedeniyle uçağın farklı bir kod vermesini emretti.)
 15. The squawk codes can also be used to indicate a radio communication failure. (Sinyal kodları ayrı
 1. The air traffic controller asked the pilot to squawk standby while they checked the runway. (Hava trafik kontrolörü, pisti kontrol ederken pilotun standby sinyalini vermesini istedi.)
 2. The pilot accidentally squawked the wrong code, causing confusion among air traffic controllers. (Pilot yanlışlıkla yanlış bir kodu bildirdi, bu da hava trafik kontrolörleri arasında karışıklığa neden oldu.)
 3. The squawk codes are a crucial component of air traffic control to ensure the safety of all aircraft in the airspace. (Sinyal kodları, hava trafik kontrolü için tüm uçakların güvenliğini sağlamak için önemli bir bileşendir.)
 4. The air traffic controller instructed the pilot to squawk VFR when flying under visual flight rules. (Hava trafik kontrolörü, görsel uçuş kuralları altında uçarken pilotun VFR sinyalini vermesini söyledi.)
 5. The pilot was unable to squawk due to a malfunctioning transponder, causing the aircraft to be temporarily grounded. (Pilot, bozuk bir transponder nedeniyle sinyal veremedi, bu da uçağın geçici olarak yerde kalmasına neden oldu.)

Türkçe Karşılıklar:

 1. Pilot, acil durum kodunu hava trafik kontrolüne bildirdi.
 2. Hava trafik kontrolörü, pilota farklı bir kodu bildirmesini söyledi.
 3. Hava trafik kontrolörü, bilinmeyen bir uçaktan bir uyarı sinyali duydu.
 4. Pilot, hava sahasına girmeden önce bir transponder kodunu bildirmek zorundaydı.
 5. Pilot, atandığı kodu bildirmeyi unuttu, bu da hava trafik kontrolörleri arasında karışıklığa neden oldu.
 6. Uçaktan gelen sinyal, olası bir kaçırma durumunu işaret etti.
 7. Hava trafik kontrolörü, pilotun konumunu teyit etmek için ident sinyalini vermelerini istedi.
 8. Genel bir acil durum için kullanılan sinyal 7700’dür.
 9. Hava trafik kontrolörü, uçağın atandığı kodu bildirmediğini fark etti.
 10. Uçaktan gelen sinyal yüksek ve netti, yakındaki bir tehlikeyi işaret ediyordu.
 11. Hava trafik kontrolörü, pilotun yüksekliğini bildirmesi için altitude sinyalini vermelerini istedi.
 12. Sinyal kodları, radar üzerinde uçakları tanımlamak ve takip etmek için kullanılır.
 13. Pilot, acil bir durum için kod vererek derhal iniş izni istedi.
 14. Hava trafik kontrolörü, diğer uçaklarla potansiyel bir karışıklık nedeniyle uçağın farklı bir kod vermesini emretti.
 15. Sinyal kodları ayrıca radyo iletişimi hatası işaret etmek için de kullanılabilir.
 16. Hava trafik kontrolörü, pisti kontrol

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.