Senior İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Senior İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Senior Nedir?

Senior, genellikle yaşça büyük ve deneyimli kişiler için kullanılan bir sıfattır. İş dünyasında sıkça kullanılır ve birçok sektörde yönetici pozisyonlarında yer alan kişiler için kullanılan bir unvandır.

Örnek Cümleler:

 1. As a senior employee, John is responsible for managing the team.

  John, bir üst düzey çalışan olarak, ekibi yönetmekten sorumludur.

 2. My grandfather is a senior citizen and receives a pension from the government.

  Dedem, yaşlı bir vatandaş ve hükümetten emekli maaşı alıyor.

 3. She has been working at the company for over 20 years and is now a senior executive.

  Şirkette 20 yılı aşkın süredir çalışıyor ve şimdi bir üst düzey yönetici.

 4. The senior team members are responsible for mentoring and training new hires.

  Üst düzey ekibin sorumluluğunda, yeni işe alımların mentörlüğü ve eğitimi yer alıyor.

 5. The senior management team is meeting today to discuss the company’s strategy for the next quarter.

  Üst düzey yönetim ekibi, önümüzdeki çeyrek için şirketin stratejisini tartışmak üzere bugün toplanıyor.

 6. My dad is a senior engineer and has worked on some of the biggest projects in his field.

  Babam, üst düzey bir mühendis ve alanındaki en büyük projelerden bazıları üzerinde çalıştı.

 7. The senior members of the team have a lot of experience and can provide valuable insights.

  Takımın üst düzey üyeleri çok deneyimli ve değerli görüşler sunabilirler.

 8. He has been with the company for 30 years and is now a senior partner.

  Şirkette 30 yıldır çalışıyor ve şimdi bir üst düzey ortak.

 9. The senior members of the team meet regularly to discuss progress and challenges.

  Takımın üst düzey üyeleri düzenli olarak ilerleme ve zorlukları tartışmak için bir araya geliyorlar.

 10. The senior employees have more responsibility and often work longer hours.

  Üst düzey çalışanlar daha fazla sorumlulu

  1. The senior staff members have extensive knowledge of the industry and its trends.

  Üst düzey personel üyeleri, sektör ve trendleri hakkında geniş bir bilgi birikimine sahiptir.

 11. 11.

  As a senior executive, she is responsible for making strategic decisions for the company.

  Bir üst düzey yönetici olarak, şirket için stratejik kararlar vermekten sorumludur.

  12.

  The senior management team is focused on increasing profits and expanding the business.

  Üst düzey yönetim ekibi, karlılığı artırmak ve işi genişletmek için odaklanmış durumda.

  13.

  Senior citizens often face challenges related to health and mobility.

  Yaşlı vatandaşlar genellikle sağlık ve hareketlilikle ilgili zorluklarla karşı karşıya kalırlar.

  14.

  The senior team members are respected for their knowledge and experience.

  Üst düzey ekibin bilgi ve deneyimleri nedeniyle saygı duyulur.

  15.

  The senior consultant provided valuable advice to the company’s management team.

  Üst düzey danışman, şirket yönetim ekibine değerli tavsiyelerde bulundu.

  16.

  The senior leadership team is responsible for setting the company’s vision and goals.

  Üst düzey liderlik ekibi, şirketin vizyonunu ve hedeflerini belirlemekten sorumludur.

  17.

  The senior partner has been instrumental in the company’s success over the years.

  Üst düzey ortak yıllar boyunca şirketin başarısında etkili oldu.

  18.

  The senior employees have a lot of influence and can make important decisions for the company.

  Üst düzey çalışanlar çok etkili ve şirket için önemli kararlar alabilirler.

  19.

  The senior management team is committed to promoting diversity and inclusion in the workplace.

  Üst düzey yönetim ekibi, işyerinde çeşitliliği ve dahil etmeyi teşvik etmeye kararlıdır.

  20.

  The senior members of the team have a strong work ethic and set a good example for others.

  Takımın üst düzey üyeleri güçlü bir çalışma etiğine sahiptir ve diğerleri için iyi bir örnek teşkil ederler

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.