Scourge İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Scourge İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Scourge Nedir?

Scourge kelimesi Türkçede “belâ, musibet, veba, yıkım” gibi anlamlara gelir. Bu kelime genellikle büyük bir sorun veya felaket için kullanılır.

Örnek Cümleler:

 1. The scourge of war devastated the country.

  Savaşın belâsı ülkeyi yerle bir etti.

 2. Corruption is the scourge of our society.

  Yolsuzluk, toplumumuzun belâsıdır.

 3. The scourge of poverty is widespread in many countries.

  Fakirlik belâsı, birçok ülkede yaygındır.

 4. The scourge of unemployment is affecting millions of people.

  İşsizlik belâsı, milyonlarca insanı etkiliyor.

 5. The scourge of drug addiction is a major problem in our society.

  Uyuşturucu bağımlılığı belâsı, toplumumuzda büyük bir sorundur.

 6. Climate change is a scourge that affects the entire planet.

  İklim değişikliği, tüm gezegeni etkileyen bir belâdır.

 7. The scourge of terrorism has caused great harm to innocent people.

  Terörizm belâsı, masum insanlara büyük zararlar vermiştir.

 8. Child abuse is a scourge that needs to be eradicated.

  Çocuk istismarı, yok edilmesi gereken bir belâdır.

 9. The scourge of cancer has claimed the lives of many people.

  Kanser belâsı, birçok insanın hayatını kaybetmesine sebep oldu.

 10. The scourge of racism still exists in many parts of the world.

  Irkçılık belâsı, hala dünyanın birçok yerinde varlığını sürdürmektedir.

 11. The scourge of poverty can lead to many social problems.

  Fakirlik belâsı, birçok sosyal soruna yol açabilir.

 12. Drug abuse is a scourge that affects people of all ages.

  Uyuşturucu kötüye kullanımı belâsı, her yaşta insanı etkileyen bir sorundur.

 13. The scourge of HIV/AIDS has claimed the lives of millions of

  people around the world.

  HIV/AIDS belâsı, dünya genelinde milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine sebep oldu.

 14. The scourge of domestic violence is a serious problem in many households.

  Ev içi şiddet belâsı, birçok evde ciddi bir sorundur.

 15. The scourge of poverty is often accompanied by malnutrition.

  Fakirlik belâsı, genellikle yetersiz beslenme ile birlikte gelir.

 16. The scourge of climate change is causing more natural disasters.

  İklim değişikliği belâsı, daha fazla doğal afete neden oluyor.

 17. The scourge of drug trafficking is a major problem in many countries.

  Uyuşturucu kaçakçılığı belâsı, birçok ülkede büyük bir sorundur.

 18. The scourge of pollution is harming our environment.

  Kirlilik belâsı, çevremize zarar veriyor.

 19. The scourge of poverty can lead to high crime rates in some areas.

  Fakirlik belâsı, bazı bölgelerde yüksek suç oranlarına yol açabilir.

 20. The scourge of terrorism has led to increased security measures at airports.

  Terörizm belâsı, havaalanlarında artan güvenlik önlemlerine yol açtı.

 21. The scourge of cyberbullying is a growing concern among young people.

  Sanal zorbalık belâsı, gençler arasında artan bir endişe kaynağıdır.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.