Schrödinger Atom Modeli

Schrödinger Atom Modeli Hakkında Bilgi

Atomun dalga mekaniği modeli, daha önce, atomun yapısı üzerinde çalışmala­rın, geçerli yanlarının birleştirilmesiyle or­taya çıkmıştır. Bu modelin gelişmesinde yararlanılan fikirlerden ya da çalışmalar­dan önemli olanlar aşağıda gösterilmiştir. Bunlar;

1-    Broglie’nin, elektronun, partikül özelliği yanında, dalga özelliğine de sahip olduğu hakkındaki çalışmaları.

2-   Bohr tarafından ileri sürülen ato­mun çekirdeği etrafında sabit enerji sevi­yelerinin bulunduğu gerçeği.

3-  Heisenberg tarafından gerçekleşti­rilen belirsizlik prensibi.

1926 yılında Avusturyalı fizikçi Schroedinger(1887-1961), atomun dalga meka­niği modelini geliştirmiştir. Elementlerin tayflarının incelenmesinden, atomların çe­kirdekleri etrafında belirli sabit enerji sevi­yelerinin bulunduğu,, deneysel olarak açık­lanmıştır. Schroedinger, Bolır’un çalışmalarından, bu gerçeği almıştır. Brog­lie’nin atomun, pozitif yüklü çekirdeğinin titreşen elektron dalgaları ile sarılı bir yapı­ya sahip olduğu hakkındaki fikrini de be­nimsemiştir.

Heisenberg’in belirsizlik ilkesine göre, elektronların yeri ve hızı aynı anda tespit edilemeyeceklerine göre, elektronlar için Bohr modelinde olduğu gibi belirli yörün­gelerden bahsedilemez. Elektronlar çekir­değin pozitif alanı içinde üç boyutlu negatif yüklü dalgalar (bulutlar) gibi düşünülmeli­dir.

Schroedinger, bu üç görüşü birleştirdi­ği birbirini doğrulayan bir denklem geliştir­miştir. Bu denklem, Schroedinger denkle­mi olarak bilinir. Atomun dalga mekaniği modelini (modern atom teorisinin) teorik esasını verir.

Modern atom teorisinde, elektronlar belirli yörüngelerde dolaşan tanecikler gibi değil, çekirdeği çevreleyen elektron bulut­ları halinde kabul edilir. Bunların bulunma ihtimalinin en çok olduğu yerler, aldıkları biçimler ve büyüklükleri bulunmuştur. Bu özellikleri belirlemek için dört kuantum sayısından yararlanılmıştır.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.