Portentousness İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Portentousness İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Portentousness Nedir?

Portentousness, bir olayın ya da durumun büyük öneme sahip veya kötü bir sonuca neden olacağına dair ürkütücü bir his uyandırması durumunu ifade eder.

Örnek Cümleler:

1. The portentousness of the dark clouds made us worry about the approaching storm.

(Türkçe: Karanlık bulutların ürkütücülüğü, yaklaşan fırtınayı endişeyle karşılamamıza neden oldu.)

 1. The silence in the room had a portentousness that made everyone uneasy.
  (Türkçe: Odadaki sessizlik, herkesi tedirgin eden bir ürkütücülüğe sahipti.)

 2. The portentousness of the situation was not lost on him, and he acted quickly to prevent any potential disaster.
  (Türkçe: Durumun ürkütücülüğü ondan kaçmamıştı ve herhangi bir potansiyel felaketi önlemek için hızlıca hareket etti.)

 3. The portentousness of the old mansion gave me chills as I approached it.
  (Türkçe: Eski malikanenin ürkütücülüğü, ona yaklaşırken tüylerimi diken diken etti.)

 4. The portentousness of the prophecy weighed heavily on the young prince’s mind.
  (Türkçe: Kehanetin ürkütücülüğü, genç prensin zihninde ağırlık oluşturdu.)

 5. The portentousness of the meeting was palpable as the two leaders sat down to negotiate.
  (Türkçe: Toplantının ürkütücülüğü, iki lider müzakere etmek için oturduklarında hissedilebilirdi.)

 6. The portentousness of the strange symbol etched into the wall filled me with a sense of dread.
  (Türkçe: Duvara kazınmış garip sembolün ürkütücülüğü, beni dehşetle doldurdu.)

 7. The portentousness of the eerie music playing in the background heightened the suspense of the movie.
  (Türkçe: Arka planda çalan ürkütücü müziğin ürkütücülüğü, filmin gerilimini arttırdı.)

 8. The portentousness of the impending doom hung over the town like a dark cloud.
  (Türkçe: Yaklaşan felaketin ürkütücülüğü, kasabanın üzerinde karanlık bir bulut gibi asılı kaldı.)

 9. The portentousness of the ominous message left on my answering machine made me fear for my safety.
  (Türkçe: Cevap makinesime bırakılan ürkütücü mesajın ürkütücülüğü, güvenliğim için korkmama

neden oldu.)

 1. The portentousness of the full moon added to the spooky atmosphere of the Halloween party.
  (Türkçe: Dolunayın ürkütücülüğü, Cadılar Bayramı partisinin ürkütücü atmosferine katkıda bulundu.)

 2. The portentousness of the strange noise coming from the attic made me afraid to investigate.
  (Türkçe: Çatı katından gelen garip sesin ürkütücülüğü, araştırmak için korku yaratmıştı.)

 3. The portentousness of the sudden change in weather made me think a storm was coming.
  (Türkçe: Hava durumundaki ani değişikliğin ürkütücülüğü, bir fırtına geleceğini düşündürdü.)

 4. The portentousness of the ancient ruins left me with a feeling of awe and fear.
  (Türkçe: Eski kalıntıların ürkütücülüğü, beni hayranlık ve korku hissiyle bıraktı.)

 5. The portentousness of the dark forest made me hesitant to venture further in.
  (Türkçe: Koyu ormanın ürkütücülüğü, daha da ilerlemek konusunda tereddütlü hissettirdi.)

 6. The portentousness of the quiet before the storm made me brace myself for what was to come.
  (Türkçe: Fırtınadan önceki sessizliğin ürkütücülüğü, bana nelerin geleceğine karşı hazırlıklı olmam gerektiğini hissettirdi.)

 7. The portentousness of the ominous figure lurking in the shadows made me hurry home.
  (Türkçe: Gölgede pusuya yatan ürkütücü figürün ürkütücülüğü, eve aceleyle gitmemi sağladı.)

 8. The portentousness of the strange man’s behavior made me wary of his intentions.
  (Türkçe: Garip adamın davranışlarının ürkütücülüğü, niyetleri konusunda tedbirli olmamı sağladı.)

 9. The portentousness of the black cat crossing my path made me superstitious.
  (Türkçe: Yolumu kesen siyah kedinin ürkütücülüğü, beni batıl inançlarla ilgili düşüncelere sevk etti.)

 10. The portentousness of the apocalyptic vision described in the book filled me with dread.
  (Türkçe: Kitapta anlatılan kıyamet görüntüsünün ürkütücülüğü, beni dehşete düşürdü.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.