Portentous İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Portentous İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Portentous

Portentous, bir olayın veya durumun önemli veya kötü sonuçlara işaret ettiği anlamına gelir.

Örnek cümleler:

 1. The dark clouds in the sky were a portentous sign of an approaching storm. (Kararmış gökyüzündeki bulutlar yaklaşan bir fırtına için endişe verici bir işaretti.)
 2. His portentous words made me anxious about the future. (Onun önemli sözleri beni gelecek hakkında endişelendirdi.)
 3. The silence in the room was portentous, indicating that something was about to happen. (Odadaki sessizlik bir şeylerin olacağının önemli bir işaretiydi.)
 4. The portentous music in the horror movie created a sense of unease among the audience. (Korku filmindeki önemli müzik, seyirciler arasında rahatsızlık yarattı.)
 5. The portentous speech of the politician foreshadowed the coming political upheaval. (Politikacının önemli konuşması, yaklaşan siyasi çalkantıyı önceden haber verdi.)
 6. The sudden decrease in sales was a portentous sign for the struggling company. (Satışlardaki ani düşüş, mücadele eden şirket için endişe verici bir işaretti.)
 7. The portentous silence of the forest was broken by the sound of footsteps. (Ormanın önemli sessizliği, adımların sesiyle bozuldu.)
 8. The portentous prophecy of the witch came true, much to the villagers’ horror. (Cadının önemli kehaneti gerçekleşti ve köylülerin korkusuna sebep oldu.)
 9. The portentous look on his face made me feel uneasy. (Yüzündeki önemli ifade, beni rahatsız etti.)
 10. The portentous symbol of the black cat was believed to bring bad luck. (Siyah kedinin önemli sembolü kötü şans getireceğine inanılırdı.)
 11. The portentous storm caused widespread destruction in the town. (Önemli fırtına, kasabada geniş çaplı yıkıma neden oldu.)
 12. The portentous dream left her feeling anxious and uneasy. (Önemli rüya, onu endişeli ve huzursuz bıraktı.)
 13. The portentous warning of the scientist was ignored, leading to a catastrophic event. (Bilim adamının önemli uyarısı görmezden gelindi ve felaketle sonuçlandı.)
 14. The portentous tone of the teacher’s voice made the students fear the worst. (Öğretmenin önemli tonu, öğrencilerin en kötüsünden korkmasına sebep oldu.)
 15. The portentous clouds gathering in the sky indicated an approaching storm. (Gökyüzünde toplanan önemli bulutlar yaklaşan bir fırtınayı işaret etti.)
 16. The portentous prophecy of the oracle came true, causing chaos in the kingdom. (Oraklın önemli kehaneti

gerçekleşti ve krallıkta kaosa yol açtı.)
17. The portentous news of the company’s bankruptcy sent shockwaves through the industry. (Şirketin iflas haberleri, endüstriyi sarsan önemli haberlerdi.)

 1. The portentous feeling in the air made me feel like something terrible was about to happen. (Havadaki önemli his, kötü bir şeyin olacağı hissini uyandırdı.)
 2. The portentous warning sign on the road ahead made me slow down my car. (Önümüzdeki önemli uyarı işareti, arabamı yavaşlatmamı sağladı.)
 3. The portentous expression on her face made me feel like I was in trouble. (Yüzündeki önemli ifade, beni zor durumda hissettirdi.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.