Poppy İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Poppy İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Poppy Nedir?

Poppy, Türkçe karşılığı “gelincik” olan çiçekli bitkiler ailesinden bir bitkidir.

Örnek Cümleler:

 1. Poppy fields are a beautiful sight to see in the spring. (Gelincik tarlaları ilkbaharda görülmeye değer bir manzara sunar.)
 2. I planted some poppy seeds in my garden and they grew into beautiful flowers. (Bahçemde bazı gelincik tohumları ekdim ve güzel çiçeklere dönüştüler.)
 3. The red poppy is a symbol of remembrance for those who died in war. (Kırmızı gelincik, savaşta ölenlerin anısına bir semboldür.)
 4. The poppy is also used to make opium, a highly addictive drug. (Gelincik aynı zamanda yüksek bağımlılık yapabilen afyon yapımında da kullanılır.)
 5. The poppy plant has been cultivated for thousands of years for its medicinal properties. (Gelincik bitkisi binlerce yıldır tıbbi özellikleri için yetiştirilmektedir.)
 6. There are many different species of poppy, including the California poppy, the Oriental poppy, and the Icelandic poppy. (California gelinciği, doğu gelinciği ve İzlanda gelinciği gibi birçok farklı türü vardır.)
 7. The poppy has a long history of symbolism in various cultures, often representing both death and rebirth. (Gelincik, çeşitli kültürlerde sembolizmin uzun bir tarihine sahiptir ve genellikle ölümü ve yeniden doğuşu temsil eder.)
 8. Some people wear a poppy on Remembrance Day to honor those who have died in war. (Bazı insanlar, savaşta ölenleri onurlandırmak için Anma Günü’nde bir gelincik takarlar.)
 9. The poppy is a popular subject for artists and has been depicted in many famous paintings. (Gelincik, sanatçılar için popüler bir konudur ve birçok ünlü resimde tasvir edilmiştir.)
 10. The poppy is also known as the “Corn Poppy” because it often grows in fields of corn. (Gelincik, genellikle mısır tarlalarında yetiştiği için “Mısır Gelinciği” olarak da bilinir.)
 11. In ancient times, poppy plant are often used in baking, especially in breads and pastries. (Gelincik bitkisinin tohumları genellikle özellikle ekmek ve hamur işlerinde kullanılır.)
 12. The poppy is a favorite flower of many gardeners because of its bright colors and easy cultivation. (Gelincik, parlak renkleri ve kolay yetiştirilebilirliği nedeniyle birçok bahçıvanın favori çiçeklerinden biridir.)
 13. The poppy has been used as a symbol in literature and poetry for centuries, representing themes of beauty, death, and rebirth. (Gelincik, yüzyıllardır edebiyat ve şiirde sembol olarak kullanılmış ve güzellik, ölüm ve yeniden doğuş temalarını temsil etmiştir.)
 14. The poppy is sometimes used in traditional medicine to treat pain and insomnia. (Gelincik bazen geleneksel tıpta ağrı ve uykusuzluk tedavisinde kullanılır.)
 15. During World War I, soldiers would often see fields of red poppies blooming on the battlefield, leading to the creation of the poem “In Flanders Fields.” (I. Dünya Savaşı sırasında, askerler savaş alanlarında kırmızı gelincik tarlaları görmekten sık sık etkilenirler ve “Flanders Tarlalarında” şiirinin oluşmasına neden olmuştur.)
 16. The poppy is the state flower of California, USA. (Gelincik, ABD’nin California eyaletinin resmi çiçeğidir.)
 17. There is a famous painting by Claude Monet called “Poppy Field,” which depicts a beautiful field of poppies. (Claude Monet’nin “Gelincik Tarlası” adlı ünlü bir resmi vardır, bu resimde güzel bir gelincik tarlası tasvir edilmektedir.)
 18. In Greek mythology, the poppy was associated with Demeter, the goddess of agriculture, and was used to symbolize the cycle of life, death, and rebirth. (Yunan mitolojisinde, gelincik tarım tanrıçası Demeter ile ilişkilendirilmiş ve hayatın, ölümün ve yeniden doğuşun döngüsünü simgelemek için kullanılmıştır.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.