Persler Hakkında Kısa Bilgi

Persler Ne Zaman Kuruşmuştur özellikleri, Persler Hakkında Kısa Bilgi

Pers İmparatorluğu Hakkında Bilgi Kısa özet, Pers İmparatorluğu Persler kısa özet bilgi

İran 1935’te kurulmuş bir devlettir ve Pers İmparatorluğunun devamı olarak görülebilir. Aslında Pers İmparatorluğu bu coğrafyadaki çok sayıda hanedanın toplu ismidir. Büyük İskender tarafından yenilgiye uğratılmadan önce Pers İmparatorluğu döneminin en güçlü imparatorluklarından biri idi.

İ.Ö. 5. yüzyılda kuzeyde bulunan Medleri yenerek II. Keyhüsrev önderliğinde devlet haline gelmişlerdir. Babil, Fenike gibi zengin kentler yine II. Keyhüsrev zamanında fethedilmiştir ve ülke zenginleşmiştir. Tüm anadoluyu hakimiyeti altına almış bir imparatorluktur. Bunu Ermenistan, Lidya ve Krezus’ünservetini fethederek yapmıştır. Babil’i fethettiğinde II. Keyhüsrev kendini Babil kralı ilan etmiştir. Sonraki hedefi Mısır’ı fethetmek olan Keyhüsrev buranın kuzeydoğusundaki kabilelerle yaptığı savalşar sırasında hayata gözlerini yummuştur.

İmparatorluk bundan sonra oğlu Kambis’in yönetimine kalmıştır. Mısır Kambis döneminde fethedilmiştir ve Kartacalılara kadar ülke genişletilmiştir. Ancak Kartacalılar aşılamamıştır. Gomata ismindeki bir Med rahibinin başında olduğu ayaklanmalar İran kabileleri arasında başlatılmıştır ve Kambis dönemindeki büyük sıkıntıların sebebi olmuşlardır.

Mısır fethinden dönerken Kambis ölmüştür ve yerine 1. Darious geçmiştir. Kabile isyanlarını bastırması ve devrimsel hareketleri sayesinde 1. Darious bugün bilinen en ünlü Pers İmparatorudur. Fetih haretleri 1. Darious devrinde de sürdürülmüştür ve doğu sınırları Hindistan’a uzanmıştır. Türklerin ataları İskitler Kafkaslar’da Pers İmparatorluğunun saldırılarına maruz kalmışlardır ancak Persler İskitleri geçememişlerdir. Bu yenilgiden sonra gözünü batıya diken 1. Darious Trakya, Makedonya, Ege gibi kıyı bölgelerini ele geçirmiştir. Salamis Deniz Savaşı, son fetihlerinden sonra artık Yunanlılarla komşu olan Pers İmparatorluğunun girdiği kaçınılmaz bir savaştır.

1. Darious’tan sonra tahta II. Artakserkes geçmiştir ve devlet çöküşe geçmiştir. Bu dönemler atlatılmıştır fakat Persler son büyük darbeyi III. Darious zamanındaki Büyük İskender saldırısıyla almıştır ve İmparatorlukları yıkılmıştır. Persler Hakkında Bilgi aktardık.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.