Paragrafta Yardımcı Düşünce Soruları ve Konu Anlatımı Örnekleri

Paragrafta Yardımcı Düşünce Konu Anlatımı ve Örnekleri, Paragrafta Yardımcı Düşünce Soruları

PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCELER

Ana düşünceyi açıklayan, somutlayan ikinci derecede yargılar yardımcı (yan) düşünceleri oluşturur. Bir paragrafta ana düşünce amaçtır; yardımcı düşünceler ise ana düşün­ceye ulaşmayı sağlayan araçlardır.

yardimcidusunce

SORU

Memleket edebiyatı en bireysel ve en özgür ürünlerine kadar bu toprağın ve bu milletin katıksız edebiyatı, yurdun en büyük parçasıyla Anadolu’nun gerçeğini söyleyen saf ve yeni şiiri, Anadolu’nun gerçek romanı ve tiyatrosu; kısaca, yeni ve yerli bir edebiyattır. Memleketi hemen hiç tanımadıkları için, onu yansıtan eserler veremedikleri için memleket edebiyatını kötüleyenler; mesela, iyi veya kötü şiirden bahsedecek yerde, memleket şiirini, vatan ve milletten, Ayşe ve Fatma’dan bahseden değersiz eserlerin edebiyatı veya halk edebiyatının öylece tekrarı gibi gösterme çabasına düşenler; bir gün, ancak gerçek memleket edebiyatıyla uluslararası bir yerde olacağımızı göreceklerdir.

Yukarıdaki parçadan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?

A)      Memleket edebiyatı, millî zevki yansıtan yerli bir ede­biyattır.

B)     Memleket edebiyatı Anadolu’yu anlatan şiir, roman ve tiyatrodan oluşur.

C)     Memleket edebiyatı sanatçıları Anadolu gerçeğini çok iyi bilir.

D)     Memleket edebiyatını eleştirenler onu edebi açıdan değerlendirmişlerdir.

E)     Memleket edebiyatı, Türk edebiyatını evrensel bir çizgiye taşıyacaktır.

CEVAP

Memleket edebiyatının uluslararası bir seviyeye ulaşacağı inancı parçanın ana düşüncesi olarak sonuç cümlesinde söylenmiştir. Yan düşüncelerin gelişme bölümünde söylendiği parçada yazar, Memleket edebiyatını eleştirenlerin, eserleri edebi açıdan değerlendirmemelerinden yakınmaktadır.  Dolayısıyla doğru seçenek D’dir.

SORU

Türk yazınının yenilikçi ustalarından, has bir yazın adamı. Az yazıp seyrek yayımlayan, bununla birlikte yazacakları ilgiyle beklenen, yazdıklarıysa yankılar yaratan bir yazar. Çok ince eleyip sıkı dokuyan bir yazar olduğu için, geniş okur yığınlarına ulaşamayan, seçkinci bir tutumu olduğu söylenebilir. Bireyin iç sorunlarının çözümlenmesine adanmış bir yazınsal serüveni vardır. Öykü yazınımızın özel ve özgün bir yazarı oluşu, yazınsal teknikleri büyük bir başarıyla kullanmasında, dahası, kendine özgü anlatım biçimleri geliştirmesindedir. Yazarın dili, “büyüleyici olmak” anlamında şiirsellik içermez. Ama can alıcı noktalara varan gözlemleri, hiçbir ayrıntıyı kaçırmayan ve her kelimeyi tartarak kullanan cümle yapısına sahiptir.

Parçada geçen yazarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)     Çok eser veren bir öykücüdür.

B)     Eserlerinde psikolojik çözümlemeler yapar.

C)     Kendine özgü anlatım teknikleri olan özgün bir yazardır.

D)     Dikkatli bir gözlemcidir.

E)     Özenli bir dili vardır.

CEVAP

Yazarın “az yazıp seyrek yayımlaması” ve “eserlerinin yankılanması” onun az yazan titiz bir sanatçı olduğunu gösterir. Doğru seçenek A’dır.

SORU

“Burada genç öğretmenler arasında beni sevenler var, okuyorlarmış yazılarımı. Öğrencilerine de okutuyorlar. Onu pek doğru bulmadım. Çocuklar okuduklarına inanırlar. Benim söyledik­lerime inanmasınlar demiyorum, ben ne yazarsam inanarak yazarım, kendi doğrulanmı, gerçeklerimi söylerim. Çocuklar: “Bu böyleymiş, doğrusu buymuş.” der. Ben öğretici değilim, öğreticiliğin sorumlu­luğunu alamam üzerime. Öğretici olmak beni düşünmekten korkutur. Ya doğru değilse düşündüğüm? Ya doğru değilse yazdığım? İçime bir şüphe düşünce ben de yalnız şundan bundan söylemeye kalka­rım, özgürlüğümü yitiririm.”

Bu parçada yazarın söylediklerinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A)     Öğrencilere doğru olmayan bilgiler öğretilmemelidir.

B)     Öğretici olma sorumluluğu özgür düşünmeyi engeller.

C)     Çocuklar okuduklarını sorgulamadan öğrenirler.

D)     Öğreticilik sorumluluk gerektiren bir iştir.

E)     Yazarların görevi öğrencileri bilgilendirmektir.

CEVAP

Parçaya göre yazarın öğreticilik gibi bir görevi yoktur. Doğru seçenek E’dir.

Paragrafta yardımcı düşünceler konu anlatımı, paragrafta yardımcı düşünce örnek sorular ve çözümleri hakkında bilgiler verdik.

1 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.