Osmanlı Devlet Yönetimi Hakkında Bilgi

Günümüzdeki Türk devletinin temellerini oluşturan Osmanlı Devleti yönetimi bir çok devlete de yol göstermiş ve örnek olmuştur.

Osmanlı devletinin yönetim şekli mutlak monarşi idi. Yani devletin başında yönetici olarak sadece bir padişah vardı ve padişahlık babadan oğla kan yoluyla geçerdi. Devleti yönetmekle yükümlü olan padişahlar; Bey, Gazi, Padişah, Han, Hakan, Sultan, Hünkar, Hüdavendigar gibi unvanlar kullanırdı. Yavuz Sultan Selim döneminden sonra ise padişahlar “Halife” unvanı da kullanmaya başlamışlardır.

Padişah çocukları ise “çelebi” ya da “şehzade” olarak adlandırılırdı.

Padişah olan kişi hükümdarlık alametleri olan adına hutbe okutmak, para bastırmak gibi işlemleri yapardı ve böylece padişahlığı ilan edilmiş olur.

Osmanlı Devletinde, devletin önemli işleri Divan-ı Humayun adlı mecliste konuşulup karara bağlanmaktadır. Bu kurumda meclis aslında danışma konumundadır son karar padişah tarafından verilir. Fatih Sultan Mehmet dönemine kadar Divan-ı Humayun’a padişah başkanlık ederken Fatih  döneminden sonra ise meclise sadrazamlar başkanlık etmeye başlamıştır. Osmanlı dönemindeki bu meclis tıpkı günümüzdeki bakanlar kurulu gibi çalışmıştır.

DİVAN ÜYELERİ:

# Sadrazam
# Veziriazam
# Kazaskerler
# Defterdarlar
# Nişancı
# Şeyhülislam
# Kaptan-ı Derya
# Yeniçeri Ağası
# Reisü’l Küttap

Osmanlı Devleti Yönetimi Hakkında Bilgi Konulu Yazımız Hakkındaki Yorumlarınızı ve Sorularınızı Aşağıdaki Yorum Kısmından Hemen Bize Yazın. 

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.