Musing İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Musing İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Musing (Düşünceli, Derinlemesine Düşünme)

Musing kelimesi, derinlemesine düşünmeyi ifade eder. Bu kelime, kişinin düşüncelerinde derinlemesine kaybolup bir konu üzerinde uzun süre düşünmesi anlamına gelir.

Örnek Cümleler:

 1. I was musing about the meaning of life last night. (Dün gece hayatın anlamı hakkında derinlemesine düşünüyordum.)
 2. She was musing on her past mistakes. (O, geçmiş hataları üzerinde derinlemesine düşünüyordu.)
 3. The professor was musing about the future of technology. (Profesör, teknolojinin geleceği hakkında düşünüyordu.)
 4. He was musing on the mysteries of the universe. (O, evrenin gizemleri üzerine düşünüyordu.)
 5. She sat quietly, musing about her next move. (O, sessizce oturdu ve bir sonraki hamlesi hakkında düşündü.)
 6. The artist was musing on his next masterpiece. (Sanatçı, bir sonraki başyapıtı üzerinde düşünüyordu.)
 7. I often find myself musing on the complexities of human behavior. (Ben sık sık insan davranışlarının karmaşıklıkları üzerinde düşünürüm.)
 8. He was lost in thought, musing on the nature of time. (O, düşüncelere dalmış, zamanın doğası hakkında düşünüyordu.)
 9. She was musing on the beauty of the sunset. (O, gün batımının güzelliği üzerine düşünüyordu.)
 10. The writer was musing on the intricacies of the human psyche. (Yazar, insan psikolojisinin karmaşıklıkları üzerine düşünüyordu.)
 11. He sat in silence, musing about his future plans. (O, sessizce oturdu ve gelecek planları hakkında düşündü.)
 12. The philosopher was musing on the concept of free will. (Filozof, özgür irade kavramı üzerine düşünüyordu.)
 13. She was musing on the possibilities of time travel. (O, zaman yolculuğunun olasılıkları hakkında düşünüyordu.)
 14. The scientist was musing on the mysteries of the human brain. (Bilim adamı, insan beyninin gizemleri üzerine düşünüyordu.)
 15. He was musing on the beauty of nature. (O, doğanın güzelliği üzerine düşünüyordu.)
 16. The musician was musing on his next song. (Müzisyen, bir sonraki şarkısı üzerine düşünüyordu.)
 17. She sat by the window, musing on the passing of time. (O, pencerenin yanında oturdu ve zamanın geçişini düşündü.)
 18. The poet was musing on the power of words. (Şair, sözcüklerin gücü üzer

ine düşünüyordu.)
19. He was musing on the meaning of success. (O, başarının anlamı üzerine düşünüyordu.)

 1. She was lost in thought, musing on the complexities of human relationships. (O, düşüncelere dalmış, insan ilişkilerinin karmaşıklıkları üzerine düşünüyordu.)

Türkçe çevirileri de ekliyorum:

 1. Dün gece hayatın anlamı hakkında derinlemesine düşünüyordum.
 2. O, geçmiş hataları üzerinde derinlemesine düşünüyordu.
 3. Profesör, teknolojinin geleceği hakkında düşünüyordu.
 4. O, evrenin gizemleri üzerine düşünüyordu.
 5. O, sessizce oturdu ve bir sonraki hamlesi hakkında düşündü.
 6. Sanatçı, bir sonraki başyapıtı üzerinde düşünüyordu.
 7. Ben sık sık insan davranışlarının karmaşıklıkları üzerinde düşünürüm.
 8. O, düşüncelere dalmış, zamanın doğası hakkında düşünüyordu.
 9. O, gün batımının güzelliği üzerine düşünüyordu.
 10. Yazar, insan psikolojisinin karmaşıklıkları üzerine düşünüyordu.
 11. O, sessizce oturdu ve gelecek planları hakkında düşündü.
 12. Filozof, özgür irade kavramı üzerine düşünüyordu.
 13. O, zaman yolculuğunun olasılıkları hakkında düşünüyordu.
 14. Bilim adamı, insan beyninin gizemleri üzerine düşünüyordu.
 15. O, doğanın güzelliği üzerine düşünüyordu.
 16. Müzisyen, bir sonraki şarkısı üzerine düşünüyordu.
 17. O, pencerenin yanında oturdu ve zamanın geçişini düşündü.
 18. Şair, sözcüklerin gücü üzerine düşünüyordu.
 19. O, başarının anlamı üzerine düşünüyordu.
 20. O, düşüncelere dalmış, insan ilişkilerinin karmaşıklıkları üzerine düşünüyordu.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.