Mortality İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Mortality İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Mortality İle İlgili Cümleler

Mortality, Türkçede “ölümlülük” anlamına gelir. Aşağıda, “mortality” kelimesinin kullanıldığı 20 örnek cümle bulabilirsiniz.

 1. The mortality rate of COVID-19 has been devastating. (COVID-19’un ölüm oranı yıkıcı oldu.)
 2. As we age, we become more aware of our own mortality. (Yaşlandıkça, kendi ölümlülüğümüzün farkına daha çok varırız.)
 3. The study showed that smoking is a leading cause of mortality. (Araştırma, sigaranın ölümün önde gelen nedenlerinden biri olduğunu gösterdi.)
 4. The mortality rate of infants in that region is alarmingly high. (O bölgedeki bebek ölüm oranı korkunç derecede yüksek.)
 5. The mortality rate for heart disease has been decreasing over the years. (Kalp hastalıklarının ölüm oranı yıllar içinde azalmıştır.)
 6. He was reminded of his own mortality after his heart attack. (Kalp krizinden sonra kendi ölümlülüğüyle yüzleşti.)
 7. The mortality rate among soldiers in the war was tragically high. (Savaştaki askerlerin ölüm oranı trajik bir şekilde yüksekti.)
 8. The study found that poverty is strongly correlated with mortality. (Araştırma, yoksulluğun ölümle güçlü bir şekilde ilişkili olduğunu buldu.)
 9. The mortality rate for cancer varies depending on the type and stage. (Kanserin ölüm oranı türüne ve evresine göre değişir.)
 10. The mortality rate for COVID-19 is higher in older adults. (COVID-19’un ölüm oranı yaşlı yetişkinlerde daha yüksektir.)
 11. The concept of mortality is a difficult one for many people to accept. (Ölümlülük kavramı birçok insan için kabul etmesi zor bir konudur.)
 12. The mortality rate for HIV has significantly decreased with advancements in treatment. (HIV’nin ölüm oranı tedavideki ilerlemelerle önemli ölçüde azalmıştır.)
 13. The study showed that mortality was higher among those with pre-existing conditions. (Araştırma, önceden var olan durumları olan kişilerde ölüm oranının daha yüksek olduğunu gösterdi.)
 14. The mortality rate for stroke is higher in women than in men. (Inme ölüm oranı erkeklerden daha yüksek kadınlarda.)
 15. The news of his mortality hit him hard. (Ölümlülüğünün haberi ona ağır geldi.)
 16. The mortality rate for suicide is alarmingly high among teenagers. (İntihar ölüm oranı gençler arasında korkunç derecede yüksektir.)
 17. The mortality rate for COVID-19 is lower in children than in adults. (COVID-19’un ölüm oranı çocuklarda yetişkinlere göre daha düşü
 1. The mortality rate for influenza has been significantly reduced with the widespread use of vaccines. (Grip için yaygın aşı kullanımıyla ölüm oranı önemli ölçüde azalmıştır.)
 2. The concept of mortality is a common theme in literature and art. (Ölümlülük kavramı edebiyat ve sanatta sıkça kullanılan bir tema.)
 3. The mortality rate for COVID-19 has highlighted the importance of public health measures. (COVID-19’un ölüm oranı toplum sağlığı önlemlerinin önemini vurgulamıştır.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.