Moderation İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Moderation İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Moderasyon Nedir?

Moderasyon, bir toplulukta ya da platformda yapılan içeriklerin denetim altında tutulması ve yönetilmesi işlemidir. Moderatörler, topluluk kurallarına uygun olmayan içerikleri belirleyerek, uygun şekilde yönetirler.

Örnek Cümleler:

 1. The moderator deleted the inappropriate comment. (Moderatör, uygunsuz yorumu sildi.)
 2. We need more moderators to keep the forum clean. (Forumu temiz tutmak için daha fazla moderatöre ihtiyacımız var.)
 3. The moderator warned the user for violating the rules. (Moderatör, kuralları ihlal eden kullanıcıyı uyardı.)
 4. Moderation is important to maintain a safe online environment. (Moderasyon, güvenli bir çevrimiçi ortamı korumak için önemlidir.)
 5. The forum has strict moderation policies to prevent spam. (Forum, spamı önlemek için sıkı moderasyon politikalarına sahiptir.)
 6. Moderators have the authority to ban users who repeatedly break the rules. (Moderatörler, tekrarlayan kuralları ihlal eden kullanıcıları yasaklama yetkisine sahiptir.)
 7. Without moderation, online communities can quickly become toxic. (Moderasyon olmadan, çevrimiçi topluluklar hızla toksik hale gelebilir.)
 8. The moderator asked the user to edit their post to comply with the guidelines. (Moderatör, kullanıcıdan, yönergelerle uyumlu olması için gönderilerini düzenlemesini istedi.)
 9. Moderators play an important role in enforcing community standards. (Moderatörler, topluluk standartlarını uygulamada önemli bir rol oynarlar.)
 10. The moderation team works around the clock to ensure a positive user experience. (Moderasyon ekibi, olumlu bir kullanıcı deneyimi sağlamak için günün her saati çalışır.)
 11. The moderator approved the user’s post after making some minor changes. (Moderatör, bazı küçük değişiklikler yaparak kullanıcının gönderisini onayladı.)
 12. Moderation is necessary to prevent cyberbullying and harassment. (Moderasyon, siber zorbalık ve tacizi önlemek için gereklidir.)
 13. The moderator locked the thread to prevent further arguments. (Moderatör, daha fazla tartışmayı önlemek için konuyu kapattı.)
 14. Moderation can help foster a sense of community and belonging. (Moderasyon, bir topluluk ve aidiyet duygusu oluşturmaya yardımcı olabilir.)
 15. The moderation team reviews all reported content to ensure compliance with the community guidelines. (Moderasyon ekibi, topluluk yönergelerine uygunluğu sağlamak için tüm bildirilen içeriği inceler.)
 16. Moderators have the responsibility to create a safe and welcoming environment for all users. (Moderatörler, tüm kullanıcılar için güvenli ve samimi bir ortam oluşturma sorumluluğuna sahiptirler.)
 1. The moderation team consists of experienced members who are trained to handle sensitive situations. (Moderasyon ekibi, hassas durumları ele almak için eğitilmiş deneyimli üyelerden oluşur.)
 2. The moderator reminded the user to be respectful and polite towards others. (Moderatör, kullanıcıyı diğerlerine saygılı ve nazik olmaya teşvik etti.)
 3. Moderation can be a challenging task, but it’s essential for maintaining a healthy community. (Moderasyon, zorlu bir görev olabilir, ancak sağlıklı bir topluluk için gereklidir.)
 4. The moderator provided helpful feedback to the user to improve their content. (Moderatör, kullanıcının içeriğini geliştirmek için faydalı geri bildirimler sağladı.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.